Algemeen nieuws Mei
15

31 mei 2023: Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding

 

31 mei 2023: Algemene Leden Vergadering 
& welkomst- & afscheidsborrel bestuursleden 

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdagavond 31 mei 2023, aanvang 20.00 uur. 

 

Locatie: Clubhuis MHC Woerden 

ALV-stukken
De notulen van de laatste ALV vind je achter je inlog-gegevens op de site.
Ga naar "Mijn MHCW”, inloggen, club, documenten, agenda ALV en notulen ALV.

De agenda, diverse voorstellen en de concept begroting worden daar ook binnen enkele dagen geplaatst. 

Tijdens deze ALV worden diverse zaken toegelicht (zoals o,a. accommodatie, technische commissie, wedstrijdzaken) en wordt vooruit gekeken naar het komende seizoen.

Stemmen 
Tijdens deze ALV zal er gestemd worden over de volgende zaken:

- Ontslag van twee bestuursleden en benoeming van drie nieuwe bestuursleden;
- Voorstel tot aanpassen Huishoudelijk Reglement;
- Voorstel tot verhoging van de non-vrijwilligersbijdrage;
- Voorstel tot vaststelling van Vrijwilligersbeleid MHC Woerden;
- Voorstel tot vaststelling van een Tuchtreglement MHC Woerden;
- Vaststellen en goedkeuren van de begroting voor het komende hockeyseizoen 2023 - 2024 én daarmee ook de contributie.

Borrel welkom & afscheid bestuursleden 
Na afloop van de ALV biedt het bestuur alle aanwezigen een borrel/drankje aan om te proosten op de nieuwe bestuursleden & afscheid te nemen van vertrekkende bestuursleden.

Vragen? 
Heb je op voorhand (inhoudelijke) vragen? Heel leuk!
Wij ontvangen deze graag schriftelijk via de e-mail aan [email protected], uiterlijk dinsdag 30 mei 2023, 22.00 uur.

Graag tot ziens op de ALV!

Met sportieve en gezonde groet,
Het bestuur van MHC Woerden

Gerard Breukelman, Janneke van Bokkem, Bas Jansen, John Loos, Bob van Leeuwen en Lara van Dijk

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken