Algemeen nieuws December
4

Korte terugkoppeling van de ALV 24 november 2022

Nieuws afbeelding

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is weliswaar een formeel moment, maar vergis je niet: het is eigenlijk ook heel gezellig en laagdrempelig om allerlei vragen te stellen. Graag geven we als bestuur een korte terugkoppeling van de highlights en wat er is besloten.

Twee leden van verdienste: Celesta van Eck en Marc Klooster
Het bestuur heeft met veel plezier besloten om aan Celesta van Eck en Marc Klooster het lidmaatschap van verdienste te verlenen.

Celesta is al jarenlang van werkelijk ‘alle hockey-markten’ thuis: van coach tot coördinator Maatschappelijke Stages tot beheerder van het trainingsschema van zowel veld- als zaalhockey en alle communicatie die daarbij hoort, én nog heel veel meer zaken. Ook Marc heeft zich met hart en ziel jaren voor MHC Woerden ingezet: van actief lid tot coach tot bestuurslid Communicatie. Het bestuur is trots op deze zeer betrokken vrijwilligers en heeft hen tijdens de ALV graag in het zonnetje gezet. Wij bedanken Celesta en Marc heel hartelijk voor hun tomeloze inzet, oneindige betrokkenheid en zeer royale hart voor MHC Woerden! 

Aftredend en nieuw bestuurslid
Marc Klooster is tijdens de ALV afgetreden als bestuurslid Communicatie. Sinds juli 2017 was hij als bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille Communicatie. Maar gelukkig kunnen we melden dat deze portefeuille in het bestuur direct wordt opgepakt! Het bestuur is zeer blij dat met instemming van de ALV Janneke van Bokkem is benoemd tot bestuurslid Communicatie.

Bij deze dan ook de tip om MHC Woerden op Instagram en Facebook te volgen. Daar staan bijvoorbeeld leuke filmpjes en foto’s op van de opbouw van de AT The Office Dome. 

Financiën
Ieder jaar stelt de penningmeester de jaarrekening op over het afgelopen seizoen. De kascommissie controleert de penningmeester. De kascommissie heeft geconstateerd dat de boekhouding overzichtelijk, inzichtelijk en toegankelijk is. En – heel belangrijk – dat er geen materiële onjuistheden en misstanden zijn aangetroffen. Er is een mooi resultaat over het boekjaar gerealiseerd. Voor de precieze cijfers in de jaarrekening kan je inloggen via "Mijn MHCW”. Op advies van de kascommissie heeft de ALV besloten om aan het bestuur decharge te verlenen voor het afgesloten boekjaar. Heel hartelijk dank daarvoor. 

Verslag ALV
Uiteraard is er nog meer besproken, gevraagd en toegelicht tijdens de ALV. Er wordt dan ook een verslag gemaakt, wat je later aantreft op de site (achter de inlog via ‘mijn MHCW’).

Voor nu: een mooie decembermaand gewenst en een sportief zaalseizoen! Tot langs de lijn in onze AT The Office Dome.

Met sportieve groet,
Het bestuur,

Gerard Breukelman, Bob van Leeuwen, Bas Jansen, John Loos, Marc Klooster, Janneke van Bokkem en Lara van Dijk

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken