Algemeen nieuws November
10

24 november 2022: Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdagavond 24 november 2022, aanvang 20.00 uur. 

Locatie: Clubhuis MHC Woerden 

ALV-stukken
De agenda en de notulen van de laatste ALV vind je achter je inlog-gegevens op de site.

Ga naar "Mijn MHCW”, inloggen, club, documenten, agenda ALV en notulen ALV. De concept balans en winst- en verliesrekening worden daar ook geplaatst (uiterlijk 15 november 2022).

Tijdens deze ALV wordt voornamelijk teruggekeken op het afgelopen boekjaar / seizoen en daarover (financieel) verantwoording afgelegd.

Stemmen 
Tijdens deze ALV zal er gestemd worden over:

- Ontslag bestuurslid Communicatie en benoeming nieuw bestuurslid Communicatie; 
- Vaststelling van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en het vorig boekjaar.

Vragen?
Heb je op voorhand (inhoudelijke) vragen? Heel goed!
Wij ontvangen deze graag schriftelijk via de e-mail aan [email protected], uiterlijk dinsdag 22 november 2022, 22.00 uur.

Graag tot ziens op de ALV!

Met sportieve en gezonde groet,
Het bestuur van MHC Woerden

Gerard Breukelman, Bas Jansen, Bob van Leeuwen, John Loos, Marc Klooster en Lara van Dijk

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken