Vacatures


V A C A T U R E K R A N T  2022 - 2023

Help!
Beste speler, ouder, verzorger, vrijwilliger en betrokkenen van MHC Woerden,

Naast de reguliere competitie, de trainingen, trainers- en scheidsrechtersopleiding (voor-, zaal-/winter- en nacompetitie) staat de MHCW agenda boordevol met allerlei activiteiten als Funkey- en G hockey, Eindemaandswedstrijden voor de jongste jeugd, Pietentraining, Familie toernooi, Diplomamiddag met BBQ, Clinic, Scheidsrechterscursus, Coachavond, Trainersavond, T(hee) D(ansant), Hockeyfeesten… een kleine greep uit alle activiteiten.

Zonder vrijwilligers zou er geen enkele van bovengenoemde activiteiten plaats kunnen vinden. Sterker nog, MHC Woerden zou niet kunnen bestaan! Daarom zijn wij alle ouders (in welke rol dan ook) vrijwilligers, commissieleden en andere betrokkenen zeer dankbaar, en hopen dat zij hun goede werk blijven voortzetten.

Een bruisende club als MHC Woerden met ±900 leden is volop in ontwikkeling en heeft veel vrijwilligers nodig, ook voor het nieuwe seizoen. Help MHC Woerden en ga deze uitdaging aan. Wij rekenen op jouw enthousiaste reactie!

Hartelijke groet,

Bestuur MHC Woerden


            MHCW Zoekt....

    Voorzitter

Neem voor meer informatie of een persoonlijke toelichting
met een kop koffie contact op met Gerard Breukelman.

           Zie ook het bericht op www.mhcwoerden.nl
                Vertrek voorzitter Gerard Breukelman.

Voor meer informatie Gerard Breukelman [email protected].


    Een Algemeen Coördinator Blaashal

*De voornaamste taak bestaat uit het coördineren van de montage en demontage van de blaashal (At the Office-Dome). Voor deze functie zoeken wij bij voorkeur iemand die beschikt over goede organisatorische en communicatieve vaardigheden.

De blaashal wordt jaarlijks opgezet medio november (vlak voor het zaalhockeyseizoen) en afgebouwd medio maart (vlak na het zaalhockeyseizoen).

Voor de montage en demontage van de blaashal is een compleet draaiboek aanwezig.

Het coördineren houdt het volgende in:
    - Het onderhouden van contact met gemeente, leveranciers en opslagadressen
    - Het onderhouden van contact met het bestuurslid Accommodatie van MHC Woerden
    - Het plannen van een datum voor montage van de hal en vloeren
    - Het plannen van een datum voor het straatwerk, vrijmaken van de ankers, op het
      Corbuloveld
    - Het plannen van een datum voor inrichting van de blaashal met de inventaris
    - Het voorzitten van de blaashalcommissie
    - Het gezamenlijk met de blaashalcommissie werven van vrijwilligers voor bovengenoemde
      werkzaamheden

Tijdsbesteding:
    - Vanaf begin oktober ongeveer twee uur per week tot aan de laatste twee weken voor
      montage van de blaashal
    - De laatste twee weken voor montage blaashaal ongeveer zes uur per week
    - In de week van opzet van de blaashal zo’n acht uur per week, waarvan de meeste uren in
      het weekend

De Blaashalcommissie is een gezellige commissie met enthousiaste leden. De commissie start op in september en is actief tot medio maart.

Voor meer informatie John Loos [email protected].


    Bestuurslid Wedstrijdzaken

Onder de taken van het bestuurslid Wedstrijdzaken vallen de volgende verantwoordelijkheidsgebieden:

    - Aansturen van de Wedstrijdsecretariaten
    - Aansturen van de barcoaches en de dienstenplanning
    - Aansturen van de scheidsrechterscommissie en de arbitrageplanning
    - Aansturen van de Medische Commissie
    - Aansturen van de Tuchtcommissie
    - Algemene bestuurstaken

Op dit moment kent elk verantwoordelijkheidsgebied een of meerdere aanspreekpunten. Uitzondering is de Scheidsrechtercommissie, die wordt voorgezeten door het bestuurslid Wedstrijdzaken. Met het invullen van de vacature Voorzitter Scheidsrechterscommissie ontstaat ook daar 1 aanspreekpunt.
Het kost je gemiddeld een aantal uren per week, bij de start van het seizoen en bij het einde van het seizoen ligt de belasting wat hoger.

Belangrijke eigenschappen:
    - Bestuurlijke vaardigheden
    - Bereid in de uitvoering mee aan te pakken

Voor meer informatie: [email protected].


    Voorzitter Scheidsrechterscommissie

De Voorzitter Scheidsrechterscommissie zorgt er met een poule van ervaren scheidsrechters voor dat de arbitrage op wedstrijden en de ontwikkeling van scheidsrechters goed is georganiseerd. Dit houdt onder meer in:

    - Het aansturen van het indelen van scheidsrechters op wedstrijden
    - Een aantal keer per seizoen organiseren van het spelregelexamen
    - Het organiseren van de begeleiding van beginnende scheidsrechters
    - Het organiseren van opleiding en begeleiding van Club Scheidsrechters +
    - Het ontwikkelen van spelregelkennis en arbitragevaardigheden binnen MHC Woerden

Het kost je gemiddeld een 1 á 2 uur per week, bij de start van het seizoen en bij het einde van het seizoen ligt de belasting wat hoger.

Belangrijke eigenschappen:
    - Affiniteit met arbitrage
    - Enthousiast & communicatief

Voor meer informatie: [email protected].


    Contributie administrateur

*Administrateur houdt zich samen met de penningmeester bezig met:

    - Versturen van de incassobatches/-brief
    - Beheer contributie mailbox. De meeste correspondentie vindt plaats tussen het
      moment van versturen incassobrief en de feitelijke incassodatum
    - 1x per jaar updaten van de contributietabel ten behoeve van de website
    - 1x per jaar afwikkelen van de vrijwilligersbijdragen
    - 1x per half jaar de herinnering mail bij achterstand contributies

Het kost je gemiddeld 3 uur per maand, bij de start van het seizoen 1 uur en bij het einde van het seizoen 2-3 uur.

Belangrijke eigenschappen
    - Affiniteit met digitale administratieve vaardigheden
    - Nauwkeurig werken

Voor meer informatie Bas Jansen [email protected]


    Enthousiast lid TC, Secretariaat

*Secretariaat

    - Maken/versturen van de agenda, bijwonen en maken van een besluitenlijst van
      TC-vergaderingen (word/pages-kennis is handig)
    - Lijsten/overzichten maken voor de TC-lijnen en de hoofdtrainer
      (excel/numbers-kennis is handig)
    - Veel informatie verwerken in het hockeysysteem (Lisa)
    - Klaarzetten van de TIPS in Lisa (2x per jaar)
    - Verzorgen van mailingen en beantwoorden van mails
    - Regelmatig overleg met Technisch Hart

Het kost je gemiddeld 1 à 2 uur in de week (begin en eind van het seizoen zijn het drukst)

Voor meer informatie: [email protected]


    Enthousiast lid TC, Zaalhockey

*Zaalhockey:

    - Communicatie met name per mail; mailing voorbereiding zaal seizoen: seniorenteams
      vragen wie mee willen doen, inschrijving in de gaten houden en teamleden doorgeven,
      uitleg voor iedereen wat nodig is, overzicht speeldata doorgeven
    - Voorbereiden info avonden voor managers/coachen, trainers en ouders JJ,
    - Samenwerken met het wedstrijdsecretariaat, de barcommissie, zaal opbouw en evt
      mail hier voor verzorgen
    - Contactpersoon voor de KNHB

Het kost je gemiddeld 1 tot 2 uur per week (in de periode september t/m februari, daarna minder)

Voor meer informatie: [email protected]


    Enthousiast lid TC,
    Maatschappelijke Stage

*Coördinator Maatschappelijke Stage en Coördinator Stage:

    - Werven MaS’ers via mail en het bijwonen van de Stagemarkt
    - MaS’ers en stagaires indelen
    - Contact opnemen met school indien nodig
    - Aftekenen van papieren

Het kost je gemiddeld een half uur per aanmelding (aantal aanmeldingen is wisselend per seizoen)

Voor meer informatie: [email protected]


    Een coördinator vrijwilligersnetwerk

* Coördinator vrijwilligersnetwerk houdt zich in nauw overleg met het bestuur bezig met:

    - bepalen van het vrijwilligersbeleid binnen de club
    - werven en selecteren van vrijwilligers
    - inventariseren van de behoefte aan vrijwilligers binnen de verschillende commissies
    - onderhouden van het vrijwilligersnetwerk en de vrijwilligersadministratie

Voor meer informatie Marjan Vontenie [email protected].


    Barcoaches

Barcoach

Per dagdeel is 1 Barcoach aanwezig die wordt ondersteund door 2 of 3 ouders van het thuisspelende teams.

De dagdelen zijn van:
    - 08:00- tot 12:00
    - 12:00- tot 16:00
    - 16:00 tot plusminus 20 uur
Met name voor het laatste dagdeel zijn we op zoek naar een helpende hand.

Voor meer informatie Linda Mulder [email protected].


    Een lid sponsor commissie

*Lid van de sponsorcommissie houdt zich samen met de sponsorcommissie bezig met:

    - opstellen en uitvoeren van sponsorbeleid
    - werven en behoud van sponsors
    - relatiemanagement
    - kledinglijn
    - business club

Voor meer informatie Gerard Breukelman [email protected].

 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken