ZXXX_Contributie

Contributie en inschrijfgeld voor het seizoen 2021-2022 is vastgesteld door de ALV van 1 juli 2021.  Ieder nieuw lid is € 40,00 entreegeld verschuldigd. Oudleden die zich opnieuw als lid aanmelden, zijn géén entreegeld verschuldigd.
Peildatum Geb. Geb. Inclusief Totaal
1-okt-21 datum datum zaalhockey exclusief
  van tot   zaalhockey
   
Senior     407,50 347,50
Jongsenior (18-25 jaar)     385,00 325,00
Trainingslid senior mag invallen     305,00 245,00
Traningslid senioren niet invallen     n.v.t. 222,50
Junior-A 2e jaars 1-10-2003 30-9-2004 357,50 n.v.t.
Junior-A 1e jaars 1-10-2004 30-9-2005 357,70 n.v.t.
Junior-B 2e jaars 1-10-2005 30-9-2006 350,00 n.v.t.
Junior-B 1e jaars 1-10-2006 30-9-2007 350,00 n.v.t.
Junior-C 2e jaars 1-10-2007 30-9-2008 357,50 n.v.t.
Junior-C 1e jaars 1-10-2008 30-9-2009 357,50 n.v.t.
Junior-D 2e jaars (2x1,5 uur training) 1-10-2009 30-9-2010 357,50 n.v.t.
Junior-D 1e jaars (2x1,5 uur training) 1-10-2010 30-9-2011 357,50
n.v.t.
Junior-E 2e jaars 1-10-2011 30-9-2012 332,50 n.v.t.
Junior-E 1e jaars 1-10-2012 30-9-2013 332,50 n.v.t.
Junior-F 2e jaars 1-10-2013 30-9-2014 260,00 n.v.t.
Junior-F 1e jaars 1-10-2014 30-9-2015 250,00 n.v.t.
G-Hockey     n.v.t. 82,50
Funkey 1-10-2015 30-9-2016 n.v.t. 132.50
Trimmers      n.v.t. 222,50
Toeslag selectieteam       38,50
Toeslag 3e training       16,50
Zaalhockey senioren       60,00
Langdurig geblesseerd     n.v.t. 100,00
Donateur/Ondersteunend lid     n.v.t. 35,00
Inschrijfgeld       40,00
1. De basiscontributies hockey worden vastgesteld conform bovenstaand overzicht.  In deze contributie zit € 30,00 zogenaamde non-vrijwilligersbijdrage. Dit bedrag zit in het totaalbedrag. Leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden die in het seizoen voldoende vrijwilligerswerk voor MHC Woerden uitvoeren (richtlijn 40 uur per jaar of meer) worden hiervan gevrijwaard. De € 30,00 zal als contributie worden geïnd en wordt aan het einde van het seizoen aan de rechthebbende gezinnen terugbetaald. MHCW zal de verschuldigde contributie incasseren volgens de (door de leden) aangegeven termijnen. Wanneer er nog geen machtiging is afgegeven kan het formulier (staat op de site onder lidmaatschap/lid worden) worden ingevuld. Dit bespaard onze vrijwilligers veel tijd en de leden kunnen evt. in 1, 2 of in 8 termijnen laten incasseren.
2. De trimmers trainen op maandag en/of donderdag. Op beide dagen trainen kan voor hetzelfde tarief

3. De contributie zaalhockey  is vastgesteld op € 60,00 en is onderdeel van de basiscontributie en wordt in rekening gebracht bij alle A, B, C, D, E en F jeugdleden (ongeacht daadwerkelijke deelname) en senioren (hier wel naar gelang deelname).

4. De contributie wordt via automatische incasso geïnd op de manier zoals de leden hebben aangegeven. Wanneer er nog geen automatische incasso is afgegeven kan het incassoformulier worden ingevuld (te vinden op de site onder ledenadministratie). Indien er geen machtiging wordt afgegeven dient de factuur in één keer te worden voldaan!

5. Indien op 1 maart 2022 de verschuldigde contributie niet is voldaan, zal de vordering van de verschuldigde contributie uit handen gegeven worden aan een incassobureau.

6. Opzeggingen dienen schriftelijk/via e-mail uiterlijk 30 april 2022 gemeld te worden aan de ledenadministratie ([email protected]), anders wordt verondersteld dat men stilzwijgend instemt met het spelen in het daaropvolgend seizoen 2022/2023 en geldt er ook een contributieplicht.


 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken