Organisatie


Rechtsvorm, statuten en huishoudelijk reglement

De rechtsvorm van onze hockeyclub is een vereniging. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Mixed Hockey Club Woerden, onder nummer 40464035. MHC Woerden is opgericht op 15 september 1975.

De statuten, die aan de Algemene Vergadering (ALV) zijn voorgelegd ter goedkeuring, voldoen aan alle wettelijke voorwaarden, zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek. De Statuten alsmede het Huishoudelijk Reglement zijn gebaseerd op de modellen die de KNHB ter beschikking stelt. Bekijk de Statuten en het Huishoudelijk reglement door in te loggen op "Mijn MHCW” en vervolgens te kiezen voor 'Club' en dan 'Documenten'. U vindt daar tevens de agenda, notulen en presentaties van de ALV’s.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in algemene zin. Het bestuur heeft de taak, gelet op haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, MHC Woerden intern en extern goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt het bestuur in het belang van de vereniging, daarbij gestuurd door de statuten, het huishoudelijk reglement en het mede door de ALV vastgestelde verenigingsbeleid. De uitvoering van het financiële beleid wordt gecontroleerd door de Kascommissie. Het bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording af aan de ALV. Zie organogram hieronder voor een taakoverzicht.


Commissies, vrijwilligers & professionals

Het bestuur en MHC Woerden worden ondersteund door commissies, door vrijwilligers en professionals. In totaal zijn zo’n 100 vrijwilligers (peiljaar 2023) op één of andere manier actief voor MHC Woerden.

Veel vrijwilligers functioneren buiten een commissie of verenigingsonderdeel, bijvoorbeeld als coach of scheidsrechter. Voor een klein aantal functies worden professionals ingezet, bijvoorbeeld als (hoofd)trainer of als barbeheerder.

MHC Woerden heeft de volgende commissies. Klik op de link om te zien wie in een bepaalde commissie zit. Ook is het mailadres van de betreffende commissie daar beschikbaar.

 • •  Bestuur
 • •  Continuïteitscomissie
 • •  Financiële commissie
 • -  Ledenadministratie
  -  Facturering contributie
  -  Boekhouding
  -  Kascommissie
 • •  Accommodatie commissie (inclusief gevonden voorwerpen)
 • •  Sponsorcommissie
 • •  Technische commissie voor hockeyzaken:
 • -  Jongste Jeugd
 • -  Jeugd
 • -  Senioren
 • -  Zaalhockey
 • -  Trimhockey
 • -  Materialen
 • -  Trainers
 • -  Trainingsschema
 • -  Keepers
 • •  Wedstrijdzaken:
 • -  Medische zaken
 • -  Scheidsrechters commissie
 • -  Veldenplanning jeugd
 • -  Wedstrijdsecretariaten
 • -  Bardiensten planning
 • -  Tuchtcommissie
 • •  Website en LISA beheer
 • •  Bar en evenementen commissie
 • •  Stage / maatschappelijke stages
 • •  Vertrouwenspersonen

 
Bestuur
1. Voorzitter
Laura Kleinveld
Bestuurslid Voorzitter
 mail
3. Penningmeester
Bas Jansen
Bestuurslid Penningmeester
 mail
4. Accommodatiezaken
John Loos
Bestuurslid Accommodatiezaken
 mail
8. Hockeyzaken/Technische Commissie
Bob van Leeuwen
Bestuurslid Hockeyzaken
 mail
9. Wedstrijdzaken
Anne van Dijk
Bestuurslid Wedstrijdzaken
 mail

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken