Hockey-technisch beleid


Ambitie

MHC Woerden streeft ernaar om iedereen op een passend niveau met zoveel mogelijk plezier te laten hockeyen. Jezelf blijven ontwikkelen en als team beter worden is belangrijker dan de beste zijn.

Gezien de huidige omvang, de financiële mogelijkheden en de beschikbaarheid van semi-watervelden is het streven van de TC er opgericht vanaf de D-categorie alle eerste jeugdteams in de eerste klasse van de (voor)competitie te laten starten.

Visie op de ontwikkeling van hockeyers

Om onze ambitie te kunnen waarmaken volgt MHC Woerden voor het hockey-technisch beleid de richtlijnen van de KNHB. De zes uitgangspunten van het KNHB-beleid staan bekend als ‘6x vooruit in hockey’:

-  Beter hockey begint bij jezelf
-  Herken en stimuleer unieke kwaliteiten
-  Voor iedere leeftijd een passende belasting
-  Bijdrage leveren aan het team
-  Ondersteun het continu leren
-  Sport en privé in balans

Een beschrijving van deze visie is te vinden op www.knhb.nl. Bij MHC Woerden staat voor kinderen tot en met 12 jaar het spelplezier voorop. Het belangrijkste is om lekker te hockeyen met teamgenoten die min of meer dezelfde motivatie hebben, met oefeningen en een intensiteit die bij de leeftijd en de fysieke & technische ontwikkeling passen.

In de trainingen hebben doelgerichte trainingsvormen de voorkeur. De trainers streven naar zo veel mogelijk balcontacten voor iedere speler. Ook de basisvaardigheden worden veelal in spel- en partijvormen aangeleerd. Dit om het plezier in trainen te vergroten en om te leren de diverse hockeytechnieken onder druk en op snelheid uit te voeren.

Vanaf de 6-tallen trainen alle jeugdteams 2 keer per week. In de D-categorie organiseert MHC Woerden voor alle spelers 1 keer in de 2 weken een vrijwillige extra training. In de C-categorie krijgen de selectieteams 1 keer per 2 weken een derde zogenaamde techniektraining.

Naarmate de kinderen ouder worden, worden de verschillen in verwachtingen groter. Bij sommige kinderen gaat het dan puur om de prestatie, terwijl anderen juist graag recreatief (voor de gezelligheid) willen sporten.

Teamindeling (Jongste) Jeugd

Ieder lid wordt ingedeeld in een leeftijdscategorie. De leeftijd op 1 oktober is hierbij leidend.

Aan de hand van het aantal leden na de opzegdatum (1 mei) en van de KNHB-uitgangspunten maakt de TC ieder voorjaar de teamindelingen. Voor de (jongste) jeugd t/m 12 jaar is deze routekaart van de KNHB onze leidraad. De praktijk heeft geleerd dat een indeling maken vaak ook een hele praktische puzzel is. Het aantal spelers per leeftijdscategorie, de motivatieverschillen en in de jongste jeugd ook de vriendjesverzoeken leiden ieder jaar weer tot een min of meer uniek proces. Voor de teamindelingen van jeugdteams (vanaf D-leeftijd) inventariseert de TC geen vriendjesverzoeken meer.

In overeenstemming met het beleid van de KNHB worden alle spelers beoordeeld op motorische vaardigheden, ontwikkelingspotentieel en (hockey)motivatie. Praktisch gezien betekent dit dat voor de gehele Jongste Jeugd en Jeugd alle trainers en coaches 2x keer per jaar worden gevraagd onze zogenaamde TIPS-formulieren in te vullen. In deze digitale formulieren worden de (hockey)motivatie, ontwikkelingspotentieel en de hockey-technische vaardigheden van iedere speler gescoord in vergelijking met de teamgenoten. De resultaten van de spelersbeoordelingen leiden tot een eerste concept-teamindeling. Bij de jongste jeugd (F-E) spelen sociale aspecten bij de teamindelingen een grotere rol dan bij de jeugdteams (D-A). Echter, omdat ook motivatie wordt meegenomen zijn ook al bij de jongste jeugd de eerste teams iets sterker dan de andere teams. De competitie-opzet van de KNHB gaat hier ook vanuit. Bij twijfelgevallen of onduidelijkheden vraagt de TC de hoofdtrainers om bepaalde spelers tijdens een aantal trainingen en wedstrijden nader te bekijken. Ook kunnen de hoofdtrainers in overleg met de TC spelers uitnodigen om enkele keren met een ander team mee te trainen.

Hoewel KNHB vindt dat selectietrainingen vanaf de C-leeftijd zinvol kunnen zijn, organiseert MHC-Woerden geen selectietrainingen voor de jeugd.

Onze ervaring is dat selectietrainingen:
-  veel stress veroorzaken
-  een momentopname zijn
-  beperkt inzicht geven in het verschil tussen trainings- en wedstrijdprestaties

Jaarlijks organiseert de TC tien-minuten gesprekken. Deze gesprekken geven de TC inzicht in de hockeybeleving en wensen van spelers, in de teamdynamiek, en in het verloop van trainingen en wedstrijd in het lopende seizoen. In de Jongste Jeugd zijn dat gesprekken tussen de TC-coördinatoren en de coaches. In de Jeugd stimuleert de TC coaches om individuele gesprekken te houden met alle spelers. De gesprekken dienen om een speler inzicht te geven in zijn functioneren in het team en om spelers gelegenheid te geven hun eigen ervaring te delen. Ook geven deze gesprekken de TC achtergrondinformatie voor de teamindeling.

Teamindeling Keepers

Voor het indelen en selecteren van keepers hanteert MHC Woerden de onderstaande uitgangspunten:

Jongste jeugd:
In de jongste jeugd werkt MHC Woerden met wisselkeepers. Op deze wijze krijgen alle spelers gelegenheid om kennis te maken met het keepen, en leren alle spelers de basisvaardigheden.

D-leeftijd:
Voor de D-categorie wordt geen selectie gedaan op sterkte. De motivatie en inzet spelen een belangrijke rol in de verdeling van de keepers over de teams. De keeperstrainers adviseren de TC over de indeling.

C-A leeftijd:
C, B en A-keepers worden ingedeeld op keeperskwaliteiten en ontwikkelingspotentieel. Motivatie en inzet spelen hierbij ook een belangrijke rol.

De keepersgroepjes worden in april/mei door de keepers-hoofdtrainer beoordeeld. De technische vaardigheden van de keepers worden door meerdere trainers over een langere periode gezien. De keepers-hoofdtrainer geeft aan het eind van het seizoen een aanbeveling per leeftijdscategorie aan de TC.

Alle coaches/managers krijgen in april/mei een evaluatieformulier. Hen wordt gevraagd om input te geven over de keeper in wedstrijdsituaties, functioneren en welbevinden in het team en mentale weerbaarheid. Als er aanleiding voor is zullen ook wedstrijden bekeken worden door keepers-hoofdtrainer of TC.

Doorschuiven naar een leeftijdscategorie hoger kan soms een oplossing zijn i.v.m. de aantallen, maar dit gebeurt altijd in overleg. In dat geval is het altijd een afspraak voor één seizoen.

Teamindeling Senioren

Tekst is onder constructie

 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken