Contributie

Contributie en inschrijfgeld is vastgesteld door de ALV.  Ieder nieuw lid is € 40,00 entreegeld verschuldigd. Oudleden die zich opnieuw als lid aanmelden, zijn géén entreegeld verschuldigd.
Peildatum Geb. Geb. Inclusief Totaal
1-okt-19 datum datum zaalhockey exclusief
  van tot   zaalhockey
   
Senior     400,00 340,00
Jongsenior (18-25 jaar)     377,50 317,50
Trainingslid senior mag invallen     300,00 240,00
Traningslid senioren niet invallen     n.v.t. 217,50
Junior-A 2e jaars 1-10-2001 30-9-2002 350,00 n.v.t.
Junior-A 1e jaars 1-10-2002 30-9-2003 350,00 n.v.t.
Junior-B 2e jaars 1-10-2003 30-9-2004 342,50 n.v.t.
Junior-B 1e jaars 1-10-2004 30-9-2005 342,50 n.v.t.
Junior-C 2e jaars 1-10-2005 30-9-2006 332,50 n.v.t.
Junior-C 1e jaars 1-10-2006 30-9-2007 332,50 n.v.t.
Junior-D 2e jaars (2x1,5 uur training) 1-10-2007 30-9-2008 350,00 n.v.t.
Junior-D 1e jaars (2x1,5 uur training) 1-10-2008 30-9-2009 350,00 n.v.t.
Junior-E 2e jaars 1-10-2009 30-9-2010 325,00 n.v.t.
Junior-E 1e jaars 1-10-2010 30-9-2011 325,00 n.v.t.
Junior-F 2e jaars 1-10-2011 30-9-2012 255,00 n.v.t.
Junior-F 1e jaars 1-10-2012 30-9-2013 245,00 n.v.t.
G-Hockey     n.v.t. 80,00
Funkey 1-10-2013 30-9-2014 n.v.t. 80,00
Trimmers      n.v.t. 217,50
Toeslag selectieteam       37,50
Toeslag 3e training       16,00
Zaalhockey senioren       60,00
Langdurig geblesseerd     n.v.t. 100,00
Donateur/Ondersteunend lid     n.v.t. 35,00
Inschrijfgeld       40,00
1. De basiscontributies hockey 2019-2020 worden vastgesteld conform bovenstaand overzicht.  Per lid wordt € 30,00 extra gefactureerd, de zogenaamde non-vrijwilligersbijdrage. Dit bedrag zit in het totaalbedrag. Leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden die in het seizoen voldoende vrijwilligerswerk voor MHC Woerden uitvoeren (richtlijn 40 uur per jaar of meer) worden hiervan gevrijwaard. De € 30,00 zal als contributie worden geïnd en wordt aan het einde van het seizoen aan de rechthebbende gezinnen terugbetaald. Barcoaches (en nader door bestuur vast te stellen vrijwilligers(groepen) onder het regime blijven/komen van de teruggave van de non-contributiebijdrage als ze niet voldoen aan de 40-uren norm. MHCW zal de verschuldigde contributie incasseren volgens de (door de leden) aangegeven termijnen. Wanneer er nog geen machtiging is afgegeven kan het formulier (staat op de site onder lidmaatschap/lid worden) worden ingevuld. Dit bespaard onze vrijwilligers veel tijd en de leden kunnen evt. in 2 of in 8 termijnen laten incasseren. 
2. De trimmers trainen op maandag en/of donderdag. Op beide dagen trainen kan voor hetzelfde tarief.
3. De contributie zaalhockey 2019-2020 is vastgesteld op € 60,00 en is onderdeel van de basiscontributie en wordt in rekening gebracht bij alle A, B, C, D en E jeugdleden (ongeacht daadwerkelijke deelname) en senioren (hier wel naar gelang deelname).
4. De contributie wordt via automatische incasso geïnd op de manier zoals de leden hebben aangegeven. Wanneer er nog geen automatische incasso is afgegeven kan het incassoformulier worden ingevuld (te vinden op de site onder ledenadministratie). Indien er geen machtiging wordt afgegeven dient de factuur in één keer te worden voldaan!
5. Indien op 1 maart 2020 de verschuldigde contributie niet is voldaan, zal de vordering van de verschuldigde contributie uit handen gegeven worden aan een incassobureau.
6. Opzeggingen dienen schriftelijk/via e-mail voor 31 mei 2020 gemeld te worden aan de ledenadministratie ([email protected]), anders wordt verondersteld dat men stilzwijgend instemt met het spelen in het daaropvolgend seizoen 2019/2020 en geldt er ook een contributieplicht.
7. In de contributiebedragen zit een extra verhoging van € 10,00 voor de realisatie van de blaashal. Aan het einde van het seizoen wordt bepaald of deze verhoging afdoende is en of deze voor volgend seizoen moet worden bijgesteld.
8. De D-junioren trainen standaard 2 x 1,5 uur per week. Vandaar de iets hogere contributie.