Vertrouwenspersoon

VERTROUWENS PERSOON BINNEN MHC WOERDEN

 

MHC Woerden wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

 

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij helaas niet is voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag is geweest. Binnen MHC Woerden willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen MHC Woerden twee vertrouwenscontactpersonen te vinden zijn. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

 

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. 
Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en zorgt er voor dat herhaling kan worden.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van MHC Woerden

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan  over:
• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of  seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of

 coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken

 heeft;
• je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• je vraagt je af, of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand die je direct of indirect heeft beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• of je vraag bij de vertrouwenspersoon van MHC Woerden op de juiste plaats is.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon? 
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. De vertrouwenspersoon zal geen namen vermelden aan het bestuur en ook niet zodanig het bestuur informeren dat het af te leiden is over welke persoon het gaat.

 

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen MHCW-leden en MHCW-vrijwilligers  plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHCW-verband en de betrokkene(n).
Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.
De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten MHC Woerden.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen MHC Woerden.

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: [email protected]

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

 

De Vertrouwens Personen van MHC Woerden: [email protected]

Han Ribbert

Longarts in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis,

vader van 3 hockeyende meiden en partner van hockeyende damesveterin

 

 

Karin Sophia van Dijk

Trainer/coach in de gezondheidszorg