Vacatures


Draai jij al mee bij de gezelligste sportclub van Woerden? Bij MHC Woerden runnen we onze club met een team van nu al meer dan 100 vrijwilligers. Met z’n allen hebben we grootse plannen en jouw talent en inzet kunnen we hierbij goed gebruiken.


We hebben verschillende leuke functies, maar ook voor losse projecten doen we regelmatig een oproep. Er is alle ruimte voor jouw visie / talent / inzet. Kom in contact met ons, stel al je vragen en draai een tijdje mee.

Wij kijken uit naar je reactie.

Sportieve groeten names het bestuur
[email protected]

#MHCWOERDEN#YESDEARIVOLUNTEER#HOCKEYMETEENHART#METZIJNALLEN


MHC Woerden Zoekt..

     - Bestuurslid Secretaris
     - Bestuurslid Communicatiezaken
     - Contributie administrateur
     - Barcoaches
     - Een coördinator vrijwilligersnetwerk    Bestuurslid Secretaris

Bestuurslid Secretaris

Als secretaris zorg je voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van het bestuur van MHC Woerden. Hockey technische kennis en ervaring is niet nodig, betrokkenheid en nieuwsgierigheid bij het reilen en zeilen van onze hockeyclub is veel belangrijker.

    - Maandelijks stel je (in overleg met de voorzitter) de agenda op voor de bestuurs-       vergaderingen en je werkt je de notulen en actielijst uit.
    - 2x per jaar bereid je de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor en werk je de       notulen uit.
    - Correspondentie uit naam van & in overleg met het bestuur.
    - Verzorgen van archivering van stukken in Teams, doorgeven van mutaties op de       website aan de webmaster.
    - Actueel houden van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.

Er is ruimte om vanuit je eigen interesse, kennis en/of vaardigheden deze functie vorm te geven of bepaalde aspecten naar je toe te trekken.

Tijdsbesteding:
    - 1 x per maand bestuursvergadering
    - 2x per jaar Algemene Leden Vergadering
    - Informeel naar eigen invulling vorm te geven aan diverse zaken

Belangrijke eigenschappen:
    - Gestructureerd werken & enthousiast
    - Goede communicatieve vaardigheden

Als je geïnteresseerd bent in deze rol, neem contact op met ons [email protected].
    Bestuurslid Communicatiezaken

Bestuurslid Communicatiezaken

Als lid van ons bestuur ben je verantwoordelijk voor het coördineren van onze communicatie
inspanningen.

Verantwoordelijkheden:

    - Coördinatie en (eventueel beheer) van onze communicatiekanalen, waaronder de
      website, instagram, facebook, narrowcasting, nieuwsbrieven etc.
    - Samenwerken met verschillende commissies binnen de club om relevante content te
      genereren en te verspreiden.
    - Het bewaken van de huisstijl van MHCWoerden en toezien op het gebruik ervan
      (logo, kleuren, kleding).
    - Herkenbaarheid behouden en vergroten. Er is heel veel ruimte voor eigen creativiteit en
      initiatieven.
    - Het creëren van betrokkenheid door middel van positieve content, evenementen en
      initiatieven.

Heb jij :
    - Organisatorisch talent en vermogen om zelfstandig te werken?
    - Bereidheid om deel uit te maken van het bestuur en bij te dragen aan de strategische
      besluitvorming van de club?
    - Ervaring in communicatie, marketing of vergelijkbare functies, of wil je dit leren?
    - Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling?

Als Bestuurslid Communicatie zul je een sleutelrol spelen in het vormgeven van de toekomst van Onze Hockeyclub en het versterken van onze band met leden en de bredere gemeenschap. We bieden een dynamische en stimulerende omgeving waarin je je talenten kunt ontplooien en deel kunt uitmaken van een hecht bestuursteam.

Als je geïnteresseerd bent in deze rol, neem contact op met ons [email protected]. We kijken uit naar je sollicitatie en verwelkomen je graag in ons team van gepassioneerde hockeyliefhebbers. Samen bouwen we aan een succesvolle toekomst voor Onze Hockeyclub!
    Contributie administrateur

Administrateur houdt zich samen met de penningmeester bezig met:

    - Versturen van de incassobatches/-brief
    - Beheer contributie mailbox. De meeste correspondentie vindt plaats tussen het
      moment van versturen incassobrief en de feitelijke incassodatum
    - 1x per jaar updaten van de contributietabel ten behoeve van de website
    - 1x per jaar afwikkelen van de vrijwilligersbijdragen
    - 1x per half jaar de herinnering mail bij achterstand contributies

Het kost je gemiddeld 3 uur per maand, bij de start van het seizoen 1 uur en bij het einde van het seizoen 2-3 uur.

Belangrijke eigenschappen
    - Affiniteit met digitale administratieve vaardigheden
    - Nauwkeurig werken

Voor meer informatie Bas Jansen [email protected].

   
    Enthousiast lid TC, Zaalhockey

Zaalhockey:

    - Communicatie met name per mail; mailing voorbereiding zaal seizoen: seniorenteams
      vragen wie mee willen doen, inschrijving in de gaten houden en teamleden doorgeven,
      uitleg voor iedereen wat nodig is, overzicht speeldata doorgeven
    - Voorbereiden info avonden voor managers/coachen, trainers en ouders JJ,
    - Samenwerken met het wedstrijdsecretariaat, de barcommissie, zaal opbouw en evt
      mail hier voor verzorgen
    - Contactpersoon voor de KNHB

Het kost je gemiddeld 1 tot 2 uur per week (in de periode september t/m februari, daarna minder)

Voor meer informatie: [email protected]
    Barcoaches

Barcoach

Per dagdeel is 1 Barcoach aanwezig die wordt ondersteund door 2 of 3 ouders van het thuisspelende teams.

De dagdelen zijn van:
    - 08:00- tot 12:00
    - 12:00- tot 16:00
    - 16:00 tot plusminus 20 uur
Met name voor het laatste dagdeel zijn we op zoek naar een helpende hand.

Voor meer informatie Linda Mulder [email protected].    Een coördinator vrijwilligersnetwerk

Coördinator vrijwilligersnetwerk houdt zich in nauw overleg met het bestuur bezig met:

    - bepalen van het vrijwilligersbeleid binnen de club
    - werven en selecteren van vrijwilligers
    - inventariseren van de behoefte aan vrijwilligers binnen de verschillende commissies
    - onderhouden van het vrijwilligersnetwerk en de vrijwilligersadministratie

Voor meer informatie Marjan Vontenie [email protected].


 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken