Organisatie


Rechtsvorm, statuten en huishoudelijk reglement

De rechtsvorm van onze hockeyclub is een vereniging. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Mixed Hockey Club Woerden, onder nummer 40464035. MHC Woerden is opgericht op 15 september 1975.

De statuten, die aan de Algemene Vergadering (ALV) zijn voorgelegd ter goedkeuring, voldoen aan alle wettelijke voorwaarden, zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek. De Statuten alsmede het Huishoudelijk Reglement zijn gebaseerd op de modellen die de KNHB ter beschikking stelt. Bekijk de Statuten en het Huishoudelijk reglement door in te loggen op "Mijn MHCW” en vervolgens te kiezen voor 'Club' en dan 'Documenten'. U vindt daar tevens de agenda, notulen en presentaties van de ALV’s.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in algemene zin. Het bestuur heeft de taak, gelet op haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, MHC Woerden intern en extern goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt het bestuur in het belang van de vereniging, daarbij gestuurd door de statuten, het huishoudelijk reglement en het mede door de ALV vastgestelde verenigingsbeleid. De uitvoering van het financiële beleid wordt gecontroleerd door de Kascommissie. Het bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording af aan de ALV. Zie organogram hieronder voor een taakoverzicht.


Commissies, vrijwilligers & professionals

Het bestuur en MHC Woerden worden ondersteund door commissies, door vrijwilligers en professionals. In totaal zijn zo’n 100 vrijwilligers (peiljaar 2023) op één of andere manier actief voor MHC Woerden.

Veel vrijwilligers functioneren buiten een commissie of verenigingsonderdeel, bijvoorbeeld als coach of scheidsrechter. Voor een klein aantal functies worden professionals ingezet, bijvoorbeeld als (hoofd)trainer of als barbeheerder.

MHC Woerden heeft de volgende commissies. Klik op de link om te zien wie in een bepaalde commissie zit. Ook is het mailadres van de betreffende commissie daar beschikbaar.

 • •  Bestuur
 • •  Continuïteitscomissie
 • •  Financiële commissie
 • -  Ledenadministratie
  -  Facturering contributie
  -  Boekhouding
  -  Kascommissie
 • •  Accommodatie commissie (inclusief gevonden voorwerpen)
 • •  Sponsorcommissie
 • •  Technische commissie voor hockeyzaken:
 • -  Jongste Jeugd
 • -  Jeugd
 • -  Senioren
 • -  Zaalhockey
 • -  Trimhockey
 • -  Materialen
 • -  Trainers
 • -  Trainingsschema
 • -  Keepers
 • •  Wedstrijdzaken:
 • -  Medische zaken
 • -  Scheidsrechters commissie
 • -  Veldenplanning jeugd
 • -  Wedstrijdsecretariaten
 • -  Bardiensten planning
 • -  Tuchtcommissie
 • •  Website en LISA beheer
 • •  Bar en evenementen commissie
 • •  Stage / maatschappelijke stages
 • •  Vertrouwenspersonen

 
Bestuur
1. Voorzitter
Laura Kleinveld
Bestuurslid Voorzitter
 mail
2. Secretaris
Yvette Bos
Bestuurslid Secretaris
 mail
3. Penningmeester
Bas Jansen
Bestuurslid Penningmeester
 mail
4. Accommodatiezaken
John Loos
Bestuurslid Accommodatiezaken
 mail
6. Communicatiezaken
Caro van Eck
Bestuurslid Communicatiezaken
 mail
8. Hockeyzaken/Technische Commissie
Bob van Leeuwen
Bestuurslid Hockeyzaken
 mail
9. Wedstrijdzaken
Anne van Dijk
Bestuurslid Wedstrijdzaken
 mail
Continuïteitscommissie
Michiel de van der Schueren
CC lid
 mail
Leendert Maris
CC lid
 mail
Arjen Wildemans
CC lid
 mail
Financiële Commissie
1. FC Ledenadministratie
Heleen van Es
FC Ledenadministrateur
 mail
Marjan Vontenie
FC Ledenadministrateur
 mail
2. FC Kascommissie
Jeroen Schaffels
FC Kascommissie
Pieter Nanne de Neeve
FC Kascommissie
Accommodatiecommissie
AC 01. Voorzitter
John Loos
AC Voorzitter
 mail
AC 02. lid
Astrid Westerink
AC Secretariaat
 mail
Wil Telkamp
AC Bouw
 mail
Hanneke Klein
AC Clubhuis / Kantine
 mail
Richard Jansen
AC Elektra
 mail
Rob Siteur
AC Groen
 mail
Peter Strijbis
AC Velden
 mail
gevonden voorwerpen
Sharenda Hoogendijk
beheerder gevonden voorwerpen
 mail
Sponsorcommissie
2. SC Sales en Marketing
Gerrit de Koning
Sponsor 05. Sales
Lid sponsorcommissie
 mail
3. SC Informatie Technologie
Lars Fikenscher
IT Sponsorcommissie
 mail
Hockeyzaken
01. TC Voorzitter
Natalie Nieuwenhuis - Appels
TC Voorzitter
 mail
02. TC Secretariaat
Adriënne Severs
TC secretariaat
 mail
03. TC Bestuurslid Hockeyzaken
Bob van Leeuwen
Bestuurslid Hockeyzaken
 mail
06. TC Jongste Jeugd
Stefan Rekers
JJ TC lid
 mail
Hendrik Engels
JJ TC lid
 mail
07. TC MA (meisjes-A)
Afke Opmeer-Mulder
TC lid meisjes A
 mail
08. TC MB (meisjes-B)
Carina de Bruin
TC lid meisjes B
 mail
09. TC MC (meisjes-C)
Jacqueline den Adel
TC lid meisjes C
 mail
10. TC MD (meisjes-D)
Wendy Olij
TC lid meisjes D
 mail
11. TC JA, JB, JC, JD (jongens-A, -B, -C en -D)
Koen Balm
TC lid jongens
 mail
Pieter de Jong
TC lid jongens
 mail
12. TC Senioren
John van Eck
TC lid senioren
 mail
Werner Mulder
TC lid senioren
 mail
Luca Veenboer
TC lid senioren
 mail
15. Jongste Jeugd Commissie
Leonie Haanstra
JJC lid
 mail
Laura Kleinveld
JJC lid
 mail
Maite Merk
JJC lid
 mail
Rob Kroon
JJC lid
 mail
Patrick van Willigen
JJC lid
 mail
18. G-Hockey
Paulien van Raalte
TC Combifunctionaris
19. Trimhockey
Paulien van Raalte
Algemene coördinatie
 mail
20. Wachtlijstbeheer
Heleen van Es
TC lid wachtlijstbeheer
 mail
21. Materiaal
Peter Strijbis
TC materiaalcommissie
 mail
24. Hoofdtrainer jongste jeugd
Razwan Ahmed
TC Trainer
 mail
Olivier Ming
TC Trainer
 mail
24. Hoofdtrainer Keepers
Lillian Sprang
TC Trainer
 mail
25. Trainingschema
Karin Horsting
TC Beheer Trainingsschema
 mail
José Lauwerijssen
TC Beheer Trainingsschema
 mail
26. Hockey Academy
Razwan Ahmed
HA lid
 mail
Isabelle van Zanen
HA lid
 mail
Wedstrijdzaken
wz 01. Medische zaken
Thea Threels
WZ lid Medische Zaken
Jorna van Eijk
WZ lid Medische Zaken
Tom Eewold
WZ lid Medische Zaken
 mail
wz 02 Scheidsrechterscommissie
Dirk Roelevink
WZ Scheidsrechtersbegeleiding
 mail
Gerard Brouwer
WZ Scheidsrechtersbegeleiding
Het registeren van de voortgang van de begeleiding van scheidsrechters
 mail
wz 03. Veldenplanning Jeugd
Saskia Turkenburg
WZ Veldenplanning jeugd
Planning van de wedstrijdtijden en veldenplanning
 mail
wz 04. Wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd
Saskia Turkenburg
WZ Wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd
 mail
wz 05. Wedstrijdsecretariaat Jeugd
Saskia Turkenburg
WZ Wedstrijdsecretaris
 mail
wz 06. Wedstrijdsecretariaat Senioren
Heleen Roelevink
WZ Wedstrijdsecretaris senioren
 mail
wz 07. Tuchtcommissie
Mark van Dijk
WZ Lid Tuchtcommissie
 mail
Dirk Roelevink
WZ Lid Tuchtcommissie
 mail
Website en Lisa Beheer
Floris Nieuwenhuis
LISA Website en Lisa Beheer
Bar- en Evenementencommissie
01. BE Beheer clubhuis
Hanneke Klein
be Beheerder clubhuis
02. BE Barcoaches
Linda Mulder
be Hoofd barcoaches
 mail
Heidi Vermeij
be Barcoach
Niels van der Wegen
be Barcoach
Marjolein Sturtz
be Barcoach
Hanneke Klein
be Barcoach
Marjolein van Beek
be Barcoach
Mirjam van Kempen
be Barcoach
Lieke van Laar
be Barcoach
Kinna de Groot
be Barcoach
Mirjam van Kempen
be Barcoach
Esther ten Broeke
be Barcoach
Tess van der Wegen
be Barcoach
Stage/Maatschappelijke stage (MAS)
Annemieke Boer
Coördinator Stage/Maatschappelijke stage
 mail
Vertrouwenspersonen
Bert den Adel
vertrouwenspersoon
Makelaar bij De Koning
 mail
Saskia Borghols
vertrouwenspersoon
Manager bij Veilig Thuis
 mail

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken