Trainers


MHC Woerden leidt haar eigen trainers op. Vanaf de O12-leeftijd mogen spelers training geven bij de jongste jeugd. Dit gebeurt altijd in duo’s en onder de begeleiding van een hoofdtrainer. Trainers in de O14-leeftijd mogen ook in hun eentje training geven aan O8- en O9-spelers, maar ook dan is er altijd een hoofdtrainer aanwezig.

Ouders (van spelers) worden in principe niet als teamtrainer ingezet. Zij kunnen in overleg met de TC en de technisch manager wel de rol van hoofdtrainer (teamoverstijgend) vervullen. De technisch manager stuurt wekelijks de oefenstof naar alle trainers. De trainingsopbouw is georganiseerd in blokken. Tijdens ieder blok vindt er ook een train-de-trainer-activiteit plaats. MHC Woerden biedt alle trainers de gelegenheid om de KNHB-basisopleiding voor trainers te volgen.

De trainers van MHC Woerden ontvangen een vergoeding op basis van de leeftijdscategorie waarin zij zelf spelen.

De vergoedingen zijn als volgt:

  •  O12-speler: 2,50 Euro per uur (bijna altijd in duo’s)
  •  O14-speler: 5,00 Euro per uur (indien samen training wordt gegeven mag een halve
     training worden gedeclareerd)
  •  O16-speler: 6,00 Euro per uur (idem)
  •  O18-speler: 8,00 Euro per uur (idem)
  •  Senioren: 10,00 Euro per uur (idem)

Trainers die de basisopleiding van de KNHB hebben afgerond ontvangen een toeslag van 0,50 Euro per uur (O12- en O14-leetijd) of 1,00 Euro per uur (O16-, O18- en senioren-leeftijd).

De hoofdtrainers selecteren ieder jaar een aantal talentvolle trainers die in het kader van een opleiding tot selectietrainer/coach de gelegenheid krijgen een eerste jeugdteam te trainen en te coachen.

Wil je graag trainer worden of heb je vragen, neem dan contact op met technisch manager MHC Woerden!

 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken