Coaches


Ieder team heeft een coach. Coaches zijn verantwoordelijk voor de opstelling, het tactische spelplan, constructieve aanwijzingen en het wisselbeleid. Bij de meeste teams is dit een of twee ouders. Vanaf de achttallen is bij de eerste teams de trainer ook de coach. Bij deze teams vervult een ouder de rol van manager.

De hoofdtrainers selecteren ieder jaar een aantal talentvolle trainers die de gelegenheid krijgen om zich tot coach van een eerste team te ontwikkelen. Bij de 8E1 en de D zijn de trainers dus coach-in-opleiding en ondersteunt de ouder/manager de trainer-coach op het organisatorisch en speltechnisch vlak.

De TC inventariseert ieder jaar bij alle ouders of zij geïnteresseerd zijn om een team te coachen. Uit de aangemelde ouders selecteert de TC coaches op hockey-, coachervaring, motivatie, beschikbaarheid, en het bezit van het KNHB-basisdiploma voor coaches. Ouders mogen maximaal drie jaar achter elkaar het team van hun kind begeleiden (daarna mogen ze wel weer maximaal 3 jaar het team van een tweede kind coachen of managen).

MHC Woerden geeft iedere coach (en geïnteresseerde ouders) de gelegenheid om de KNHB-basisopleiding voor coaches te volgen. Ook wordt ieder blok een coachavond georganiseerd.

 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken