Vertrouwenspersoon


MHC Woerden wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met het hockeyen. Het aanstellen van vertrouwenspersonen kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij helaas niet is voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag is geweest. Binnen MHC Woerden willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen MHC Woerden twee vertrouwenspersonen zijn. Zij zijn een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen, dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenspersonen zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en zorgt er voor dat herhaling kan worden voorkomen.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van MHC Woerden?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team niet klopt, dan ben je welkom bij een vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door
een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe
omgeving hier mee te maken heeft;
• je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het
team;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand die je direct of indirect heeft beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• of je vraag bij de vertrouwenspersoon van MHC Woerden op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
Van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven;
b. van op de hoogte bent.
De activiteiten van de vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de vertrouwenspersonen aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. De vertrouwenspersonen noemen in hun rapportage nooit namen.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?
Een vertrouwenspersoon gaat niet over technische hockeyzaken zoals teamindeling, beoordelingen.
In principe is de vertrouwenspersoon voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen MHCW-leden en MHCW-vrijwilligers plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHCW-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel:
bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten MHC Woerden.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen MHC Woerden.

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail: [email protected].

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

De Vertrouwens Personen van MHC Woerden:


Saskia Borghols
Manager bij Veilig ThuisBert den Adel
Makelaar bij De Koning,
vader van 2 hockeyende meiden


 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken