Lidmaatschap


Wilt u graag meer informatie over hockey of denkt u er al concreet over om lid te worden van MHC Woerden? Dan bent u op deze pagina op het juiste adres! Geen hockeyervaring? Geen probleem! De hockeytrainers van MHCW zorgen ervoor dat je binnen enkele trainingen al de basistechnieken door hebt.

Lid worden

Voordat je kan gaan trainen dien je je aan te melden bij de ledenadministratie. MHCW heeft de mogelijkheid om 3 proeftrainingen te volgen voordat je besluit lid te worden. Hiervoor moet je je ook aanmelden bij de (ledenadministratie). Als de proeftrainingen goed zijn bevallen, kun je je aanmelden als lid. Dit kan uitsluitend via het inschrijfformulier.

Afhankelijk van de mogelijkheden voor de betreffende leeftijdscategorie, wordt een lidmaatschap aangeboden. Indien bij aanmelding plaatsing in een team niet mogelijk is omdat het maximum aantal spelers is bereikt, worden de gegadigden op een wachtlijst geplaatst. Het is voor gegadigden die op de wachtlijst staan, mogelijk trainingslid te worden. Ook gegadigden die geen wedstrijden kunnen of willen spelen kunnen zo'n lidmaatschap aangaan. De mogelijkheid van trainingslidmaatschap is afhankelijk van de beschikbare trainingscapaciteit.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De leeftijd bepaalt in welke categorie een lid wordt ingedeeld. Voor de benjamins die met hockey willen beginnen geldt dat ze voor 1 oktober van het kalenderjaar minimaal 6 jaar moeten zijn. Opgeven voor de 1e jaars benjamins mag vanaf april voorafgaande aan het nieuwe seizoen dat het kind de 1e jaars benjamins leeftijd heeft.

Voor alle nieuwe leden geldt dat voordat men zich kan aanmelden voor een lidmaatschap/proeftrainingen eerst contact moet hebben met de ledenadministratie. Informatie/vragen etc. graag per mail op mailadres: [email protected].

In ieder geval ontvangen wij graag de naam van het aspirant lid, geboortedatum, telefoonnummer en mobiel nummer.

Afhankelijk van de mogelijkheden voor de betreffende leeftijdscategorie, kan een lidmaatschap/proeftrainingen worden aangeboden of het aspirant lid wordt op de wachtlijst geplaatst. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor de benjamins die met hockey willen beginnen geldt dat ze voor 1 oktober van het kalenderjaar minimaal 6 jaar moeten zijn. Opgeven voor de 1e jaars benjamins mag vanaf april voorafgaande aan het nieuwe seizoen dat het kind de 1e jaars benjamins leeftijd heeft.

De leeftijd bepaalt in welke categorie een lid wordt ingedeeld.

MHC Woerden biedt 3 weken een "niks aan, is niks betalen" garantie. Nieuwe leden mogen altijd 3 proeftrainingen volgen alvorens ze besluiten of ze lid willen worden. Wanneer er besloten wordt om lid te worden; is contributie verschuldigd vanaf de eerste

Contributie

Contributie en inschrijfgeld is vastgesteld door de ALV. Ieder nieuw lid is € 40,00 inschrijfgeldgeld verschuldigd. Oudleden zijn géén inschrijfgeld verschuldigd, als ze zich opnieuw aanmelden.


Peildatum 01-okt-2021


Senioren
Trainingslid:
Senioren mag invallen
Senioren niet invallen
Trimmers

Jongsenioren (18-25 jaar)

Junior-A 2e jaars
Junior-A 1e jaars
Junior-B 2e jaars
Junior-B 1e jaars
Junior-C 2e jaars
Junior-C 1e jaars
Junior-D 2e jaars
Junior-D 1e jaars
Junior-E 2e jaars
Junior-E 1e jaars
Junior-F 2e jaars
Junior-F 1e jaars
G-Hockey
Funkey

Toeslag selectieteam
Toeslag 3e training
Zaalhockey senioren

Langdurig geblesseerd

Donateur/Ondersteunend
lid

Inschrijfgeld

Geb.
datum van


1-10-2003
1-10-2004
1-10-2005
1-10-2006
1-10-2007
1-10-2008
1-10-2009
1-10-2010
1-10-2009
1-10-2010
1-10-2013
1-10-2014

1-10-2015
Geb.
datum tot


30-9-2004
30-9-2005
30-9-2006
30-9-2007
30-9-2008
30-9-2009
30-9-2010
30-9-2011
30-9-2012
30-9-2013
30-9-2014
30-9-2015

30-9-2016
Totaal Inclusief
zaalhockey


407,50

305,00
n.v.t.
n.v.t.

385,00

357,50
357,50
350,00
350,00
357,50
357,50
357,50
357,50
332,50
332,50
260,00
250,00
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
Totaal exclusief
zaalhockey


347,50

245,00
222,50
225,00

325,00

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
82,50
82,50

38,50
16,50
60,00

100,00

35,00


40,00


1. De basiscontributies hockey 2021-2022 worden vastgesteld conform bovenstaand overzicht. Per lid wordt € 30,00 extra gefactureerd, de zogenaamde non-vrijwilligersbijdrage. Dit bedrag zit in het totaalbedrag. Leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden die in het seizoen voldoende vrijwilligerswerk voor MHC Woerden uitvoeren (richtlijn 40 uur per jaar of meer) worden hiervan gevrijwaard. De € 30,00 zal als contributie worden geïnd en wordt aan het einde van het seizoen aan de rechthebbende gezinnen terugbetaald. Barcoaches (en nader door bestuur vast te stellen vrijwilligers(groepen) onder het regime blijven/komen van de teruggave van de non-contributiebijdrage als ze niet voldoen aan de 40-uren norm. MHCW zal de verschuldigde contributie incasseren volgens de (door de leden) aangegeven termijnen. Wanneer er nog geen machtiging is afgegeven kan het formulier (staat op de site onder lidmaatschap/lid worden) worden ingevuld. Dit bespaard onze vrijwilligers veel tijd en de leden kunnen evt. in 2 of in 8 termijnen laten incasseren.

2. De trimmers trainen op maandag en/of donderdag. Op beide dagen trainen kan voor hetzelfde tarief.

3. De contributie zaalhockey 2021-2022 is vastgesteld op € 60,00 en is onderdeel van de basiscontributie en wordt in rekening gebracht bij alle A, B, C, D en E jeugdleden (ongeacht daadwerkelijke deelname) en senioren (hier wel naar gelang deelname).

4. De contributie wordt via automatische incasso geïnd op de manier zoals de leden hebben aangegeven. Wanneer er nog geen automatische incasso is afgegeven kan het incassoformulier worden ingevuld (te vinden op de site onder ledenadministratie). Indien er geen machtiging wordt afgegeven dient de factuur in één keer te worden voldaan!

5. Indien op 1 maart 2021 de verschuldigde contributie niet is voldaan, zal de vordering van de verschuldigde contributie uit handen gegeven worden aan een incassobureau.

6. Opzeggingen dienen schriftelijk/via e-mail voor 31 mei 2021 gemeld te worden aan de ledenadministratie, anders wordt verondersteld dat men stilzwijgend instemt met het spelen in het daaropvolgend seizoen 2019/2020 en geldt er ook een contributieplicht.

7. In de contributiebedragen zit een extra verhoging van € 10,00 voor de realisatie van de blaashal. Aan het einde van het seizoen wordt bepaald of deze verhoging afdoende is en of deze voor volgend seizoen moet worden bijgesteld.

8. De D-junioren trainen standaard 2 x 1,5 uur per week. Vandaar de iets hogere contributie.

Gegevens wijzigen

Veel gegevens zijn zelf te wijzigen door in te loggen op Mijn MHCW en vervolgens te klikken op 'Profiel'. Lukt het daar niet, dan graag per e-mail contact opnemen met de ledenadministratie.

Opzeggen

MHC Woerden hanteert 31 mei van het lopende verenigingsjaar als uiterste opzegdatum (voor dit seizoen dus 31 mei 2020). Na die datum ben je reglementair lid voor het volgende seizoen en ben je opnieuw het volle contributiebedrag verschuldigd.

Om goed inzicht te houden in het aantal leden per leeftijdscategorie; en wie we van de wachtlijst (voor sommige leeftijdscategorieën helaas lang) eventueel een plek kunnen aanbieden voor komend seizoen; vragen wij om je medewerking.

Wanneer je (onverhoopt) al weet dat je volgend seizoen wilt stoppen met hockeyen (we vinden dit natuurlijk ontzettend jammer); wil je dit dan z.s.m.doorgeven. We weten dan "eerder” met wie van onze leden we volgend seizoen geen rekening hoeven te houden. Ook kunnen we dan evt. wachtlijst leden alvast gaan laten meetrainen om alvast wat hockeyervaring op te doen!

Om misverstanden te voorkomen moeten opzeggingen schriftelijk of per mail op [email protected].

We zullen dan e.e.a. administratief in orde maken en je hiervan een bevestiging sturen. Je trainer(s) en coach(es) ontvangen hiervan ook een cc natuurlijk.

Eindexamenkandidaten opgelet: wanneer je alleen wilt opzeggen als je bent geslaagd voor je examen (de uitslag weet je natuurlijk nog niet). Zeg dan toch tijdig op en leg even uit wat je plannen zijn. Mocht je onverhoopt niet slagen kan je jezelf direct weer aanmelden zonder dat hier weer inschrijfkosten aan verbonden zijn.

 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken