Accommodatie


Vanuit ‘Hockey met een hart’ willen alle mogelijke (hockey)activiteiten mogelijk maken. Voor het gebruik van onze accommodatie en faciliteiten, bijvoorbeeld voor oefenwedstrijden, clinics en dergelijk, hebben we een aantal speregels opgesteld.

Reserveren van een veld

Verzoeken om een veld te reserveren kunnen per email worden gericht aan de onderstaande contactpersonen. Geef bij elk verzoek duidelijk aan waarvoor de reservering is bedoeld, welk team het betreft, welk veld de voorkeur heeft en wat verder nodig is. Denk bijvoorbeeld aan specifiek trainingsmateriaal of scheidsrechters.

Doordeweeks: [email protected]
Op zaterdag: [email protected]
Op zondag: [email protected]

Gebruikmaken van het clubhuis

Het gebruik van clubhuis is alleen mogelijk voor hockey gerelateerde activiteiten. Verzoeken kunnen worden gericht aan [email protected]
.

 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken