ZXXX_G-Hockey

 

Voor wie:

G-hockey is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen woonachtig in de regio Woerden, niet rolstoelafhankelijk, waarbij de verstandelijke beperking van dien aard is, dat zij niet mee kunnen komen met leeftijdsgenoten binnen het reguliere hockeyteam.

Het doel van G-hockey bij MHCW is om spelenderwijs de basisvaardigheden van hockey aan te leren en soms wedstrijdjes en toernooitjes in de regio te spelen. Hierbij ligt het accent op spelplezier en vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden en niet op de beperking. In principe wordt uitgegaan van de normale regels, technieken en tactieken die gelden in het reguliere hockey. Deze worden, indien nodig, aangepast aan de individuele mogelijkheden en behoeften van de spelers. Alles is er verder op gericht de spelers binnen hun mogelijkheden plezier in sport te laten ervaren.

Wanneer:

Wij trainen elke woensdagmiddag van 17:30 tot 18:30 uur bij MHCW. De training staat onder deskundige leiding, tevens zijn er een aantal (jeugd)leden waardoor indien nodig 1 op 1 begeleiding mogelijk is. Het G-hockey speelt zich af te midden van de MHCW jeugdleden en centraal op de MHCW velden. Integratie staat hoog in het vaandel.

De training:

De trainingen kennen een duidelijke structuur. De spelers en ouders worden geacht 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn, een moment waarop bijzonderheden kunnen worden doorgegeven.Van iedere sporter is een Trainingskompas aanwezig waarop, indien relevant, motorische beperkingen (bv. spierzwakte), medische gegevens (bv. suikerziekte) en bijzonderheden t.a.v. communicatie (bv. verminderd gehoor, stotteren, slecht praten) staan vermeld, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. De training start met gezamenlijk inlopen en warming-up. Daarna worden de sporters opgesplitst in kleine groepjes van 1 of 2 sporters per trainer (Afhankelijk van het aantal spelers). Oefeningen in pushen en slaan worden afgewisseld met spelletjes waarbij wordt gelopen met de bal en om pionnen moet worden geslalomd. Technische oefeningen en oefeningen waar meer bij moet worden gelopen wisselen elkaar af. Aan het eind van de training wordt er een wedstrijdje gespeeld.

Voor meer informatie: [email protected]

Proeftrainen mag natuurlijk altijd, meld je aan bij [email protected]

Graag tot ziens op het sportveld!

Met sportieve groet,

G-Hockey MHC Woerden

 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken