Algemeen nieuws Juni
28

ALV van 31 mei gemist?

ALV van 31 mei gemist? 

 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is weliswaar een formeel moment, maar zeker ook een moment waarop het gezellig is en er alle tijd is om alles te vragen. Graag geven we als bestuur een korte terugkoppeling van de highlights en wat er is besloten.  

 

Nieuwe bestuursleden 

Zeer blij is het bestuur dat met instemming van de ALV direct drie nieuwe bestuursleden benoemd konden worden: 

  • Laura Kleinveld is de nieuwe voorzitter 

  • Daphne Metsemakers is de nieuwe secretaris 

  • Anne van Dijk is het nieuwe bestuurslid Wedstrijdzaken 

Zij hebben alle drie de afgelopen maanden al deelgenomen aan de bestuursvergaderingen en zijn zodoende al enigszins ingewerkt. Vol vertrouwen en vol enthousiasme starten zij als bestuurslid.  

 

Twee leden van verdienste: Gerard Breukelman en Lara van Dijk 

Zoals op de agenda vermeld zijn twee bestuursleden afgetreden: Gerard Breukelman (voorzitter) en Lara van Dijk (secretaris). Het bestuur heeft met veel plezier besloten om aan hen het lidmaatschap van verdienste te verlenen. Hun bestuursperiode heeft verschillende hoogtepunten gekend, zoals de opening van de AT The Office Dome en straks op 26 juni 2023 het plaatsen van de scoreborden. Maar er waren ook bewogen (corona)jaren, waarin tact, goede communicatie en flexibiliteit nodig was. Gerard en Lara worden heel hartelijk bedankt voor hun tomeloze inzet, oneindige betrokkenheid en zeer royale hart voor MHC Woerden.  

 

Aanpassing Huishoudelijk Reglement en verhoging non-vrijwilligersbijdrage 

Op de website staat vermeld dat bij 40 uur of meer per jaar vrijwilligerswerk de non-vrijwilligersbijdrage  wordt terug gestort. Zo werkt het ook in de praktijk. In het Huishoudelijk Reglement stond echter nog een richtlijn van 20 uur per jaar vermeld. Met instemming van de ALV is besloten om dit in het Huishoudelijk Reglement aan te passen naar 40 uur per jaar.  

 

Daarnaast is met instemming van de ALV besloten om de non-vrijwilligersbijdrage met ingang van het seizoen 2023 – 2024 te verhogen naar € 50,- per lid. De non-vrijwilligersbijdrage is de afgelopen 7 jaar nooit verhoogd, daarentegen kost het steeds meer moeite om alle vrijwilligerstaken voor de club vervuld te krijgen. Het bestuur zich realiseert dat dit best een forse verhoging is. Het bestuur hoopt echter dat zij dit voor veel leden weer kan terugstorten, doordat zij zich 40 uur of meer inzetten voor vrijwilligerswerk voor MCH Woerden.  

 

Vrijwilligersbeleid MHC Woerden 

Omdat vrijwilligers onmisbaar zijn voor onze club én omdat vrijwilligers een gedegen vrijwilligersbeleid verdienen heeft het bestuur daarvoor vrijwilligersbeleid opgesteld. Met instemming van de ALV is dit vastgesteld. Wil je weten wat daar allemaal in staat? Log dan via "MijnMHCW in en bekijk het document bij de ALV agenda.  

 

Tuchtreglement MHC Woerden  

De tuchtcommissie (Dirk Roelevink en Mark van Dijk) heeft geconstateerd dat er nog geen tuchtreglement is bij onze club. Om hun werk goed te kunnen doen, is het belangrijk om zo’n reglement te hebben, waarin de kaders van een tuchtprocedure en de afdoening / straffen zijn beschreven. Met instemming van de ALV is het tuchtreglement van MHC Woerden vastgesteld. Ook dit document kan je via de inlog via "MijnMHCW” raadplegen bij de ALV-stukken.  

 

 

Contributie seizoen 2023 - 2024 

Namens het bestuur is de begroting voor het komende seizoen gepresenteerd. Tijdens de ALV is er ingestemd met de voorgestelde contributieverhoging met gemiddeld 5% (afgerond op hele euro’s). De nieuwe contributiebedragen vind je binnenkort op de site.  

 

Ter info: de selectietoeslag verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de mogelijkheid van (vrijwillige) extra techniek trainingen.  

 

Verslag ALV 

Uiteraard is er nog meer besproken, gevraagd en toegelicht tijdens de ALV. Er wordt dan ook een verslag gemaakt, wat je later aantreft op de site (achter de inlog via ‘mijn MHCW’).  

 

Voor nu: een goede zomerperiode gewenst & graag tot het volgende seizoen weer op het veld, langs de lijn en in ons clubhuis! 

 

Met sportieve groet, 

Het bestuur, 

 

Gerard Breukelman, Laura Kleinveld, Bob van Leeuwen, Bas Jansen, John Loos, Janneke van Bokkem, Anne van Dijk, Daphne Metsemakers en Lara van Dijk 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken