Algemeen nieuws November
19

3 december 2020: Algemene Leden Vergadering (digitaal)

Nieuws afbeelding

Update 1-12: Concept balans en verlies en winstrekening toegevoegd.

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit voor de (digitale) Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdagavond 3 december 2020, aanvang 20.00 uur. 

Hoewel we graag iedereen persoonlijk zouden willen verwelkomen in het clubhuis voor de ALV, is dat onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. Daarom zal de ALV volledig digitaal plaatsvinden. 

Aanmelden 
Om deel te kunnen nemen aan deze digitale ALV, moet je je aanmelden per mail via [email protected].
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 2 december 2020, 22.00 uur.
Bij aanmelding graag vermelden:

-Volledige naam
-Ben je zelf (ere)lid: ja / nee (dit ivm stemgerechtigheid)
-Stem je namens iemand anders? Zo ja, namens wie?

Uiterlijk donderdag 3 december om 18.00 uur ontvang je een mail met een deelname-link voor toegang tot de ALV. De ALV zal via MS Teams gehouden worden en start om 20.00 uur. 

ALV-stukken 
De agenda en de notulen van de laatste ALV vind je achter je inlog-gegevens op de site.
Ga naar "Mijn MHCW”, inloggen, club, documenten, agenda ALV en notulen ALV. De concept balans en winst- en verliesrekening is daar ook geplaatst.

Tijdens deze ALV wordt voornamelijk teruggekeken op het afgelopen boekjaar / seizoen en daarover (financieel) verantwoording afgelegd. 

Stemmen 
Tijdens deze ALV zal er in ieder geval gestemd worden om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en het afgesloten boekjaar. 

De stemming zal op aangeven van de voorzitter hoofdelijk mondeling plaatsvinden tijdens de Teams-ALV.  

Vragen? 
Heb je op voorhand (inhoudelijke) vragen? Heel goed!
Wij ontvangen deze graag schriftelijk via de mail aan [email protected], uiterlijk woensdag 2 december 2020, 22.00 uur. 


Graag tot ziens in onze digitale ALV!

Met sportieve en gezonde groet,
Het bestuur van MHC Woerden

Gerard Breukelman, Luuk Kornelius, Willem van der Heijden, Arjen Wildemans, Leendert Maris, Marc Klooster, Lara van Dijk