Algemeen nieuws Mei
10

Update: Het coronaprotocol: een praktische uitleg. Van wie verwachten we wat?

Op de MHC Woerden-website en in de MHC Woerden-app vind je delaatste versie van ons coronaprotocol. Zorg dat je dit protocol voordat je gaat trainen goed hebt doorgelezen. De onderstaande instructies zijn een hulpmiddel, dat is afgeleid van het protocol.

 

Om het trainen in goede banen te leiden is het van het allergrootste belang dat iedereen zich aan de onderstaande instructies houdt en dat iedereen weet wat er van hem/haar wordt verwacht.

 

Spelers

Vooraf:

·         Ga thuis naar het toilet, de toiletten op de club zijn alleen voor noodgevallen beschikbaar;

·         Was vooraf je handen met water en zeep en ook na de training als je weer thuis bent (minimaal 20 seconden);

·         Trek thuis je volledige trainingstenue  incl. schoenen aan;

·         Vul je bidon thuis, het is niet toegestaan je bidon in de toiletten te vullen;

·         Aanvoerders van seniorenteams dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de training een coronavrijwilliger aan te melden via: [email protected]; deze vrijwilliger mag niet zelf trainen, maar helpt bij het handhaven van het coronaprotocol; de aanwezigheid van een vrijwilliger is een voorwaarde om te mogen trainen.

Bij hockey:

·         Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training naar de club;

·         Parkeer je fiets BUITEN de INGANG op de daarvoor aangewezen plekken;

·         Doe je bitje in voordat je het terrein op gaat en houdt het in totdat je het terrein weer verlaat (speeksel vormt het grootste risico voor het overdragen van corona);

·         Pas op de starttijd van je training mag je mag het terrein op (Let op: Houd anderhalve meter afstand als je even moet wachten!);

·         Er staan tafels met desinfectiegel, dat als het nodig mocht zijn, gebruikt kan worden ;

·         De trainingen beginnen steeds 5 minuten na de geplande begintijd;

·         Ga meteen het veld op en loop naar de zijlijnen bij het hek waar je je tas mag neer leggen; Als er al een team op het jullie veld heeft getraind, dan wachten zij aan de zijlijn waar zij hun tassen hebben gelegd, en jij legt je tas aan de overkant;

·         Vertrekkende en komende spelers ‘kruisen’ elkaar dus op de velden omdat daar meer ruimte is dan op de paden;

·         Leg je tas (alles in tassen en geen losse spullen) langs de hekken op anderhalve meter afstand van elkaar (dugouts mogen niet worden niet gebruikt);

·         Raak de pylonen en andere trainingsmaterialen niet met je handen aan;

·         Raak de bal alleen met de stick aan;

·         Het is voor iedereen verboden om je neus te legen en/of te spugen op het veld;

·         De trainingen eindigen 5 minuten eerder;

·         Je mag het veld pas verlaten als alle nieuwe/komende spelers hun tassen aan de zijlijn aan de overkant van het veld hebben gelegd;

·         Wanneer je veld af bent, verlaat je het terrein door de UITGANG en verlaat je de parkeerplaats zo snel mogelijk;

·         Douche thuis.

Keepers

Vooraf:

·         Ga thuis naar het toilet, de toiletten op de club zijn alleen voor noodgevallen beschikbaar;

·         Was vooraf je handen met water en zeep en ook na de training als je weer thuis bent (minimaal 20 seconden);

·         Trek thuis je volledige trainingstenue  incl. schoenen aan;

·         Vul je bidon thuis, het is niet toegestaan je bidon in de toiletten te vullen.

Bij hockey:

·         Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training naar de club;

·         Parkeer je fiets BUITEN de INGANG op de daarvoor aangewezen plekken;

·         Haal je keeperstas uit de hulk; 1 keeper tegelijk in de hulk;

·         De volgende keeper wacht op anderhalve meter afstand van de deur van de hulk; bij meerdere wachtende keepers vormen zij een rij met onderling anderhalve meter afstand;

·         Als je de tas hebt, kleed je je aan op de aangewezen wachtplek of op het veld, ook hier weer anderhalve meter afstand houden;

·         Plaats je tas aan de zijlijn van het veld; geen losse spullen laten rondslingeren.

·         Keepers maken na de training hun helm en de binnenkant van de handschoenen schoon met een desinfectiedoekje (zelf meenemen!); Haal het zweetbandje voorzichtig uit je helm;

·         Klompen, legguards en helm kunnen terug in de tas, die weer in de hulk gelegd kan worden;

·         De tock, broek, bodyprotector, elleboogbeschermers en zweetbandje neem je mee naar huis en laat je thuis drogen. Het zweetbandje kun je even in warm water uitspoelen of in de witte was;

·         Je mag het veld pas verlaten als alle nieuwe/komende spelers hun tassen aan de zijlijn aan de overkant van het veld hebben gelegd;

·         Wanneer je veld af bent, leg je je tas in de hulk en verlaat je het terrein door de UITGANG en verlaat je de parkeerplaats zo snel mogelijk;

·         Douche thuis.

Ouders

·         Zetten hun kind (-eren) op de parkeerplaats af: kiss and ride;

·         Ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, derden en vrijwilligers die geen expliciete toestemming hebben van het bestuur hebben geen toegang tot het terrein;

·         Probeer bij het wegbrengen en halen van de kinderen de tijd op de parkeerplaats tot een minimum te beperken, een groot deel van de parkeerplaats is afgezet voor de fietsenstalling.

Trainers

Vooraf:

·         Ga thuis naar het toilet, de toiletten op de club zijn alleen voor noodgevallen beschikbaar;

·         Was vooraf je handen met water en zeep en ook na de training als je weer thuis bent (minimaal 20 seconden);

·         Trek thuis je volledige trainingstenue  incl. schoenen aan;

·         Vul je bidon thuis, het is niet toegestaan je bidon in de toiletten te vullen.

·         Bereidt thuis je training voor;

Bij hockey:

·         Zorg dat je 10 minuten voor het begin van de training op de club bent;

·         Trainers zetten hun fiets ook BUITEN de INGANG van het terrein;

·         Trainers mogen 5 minuten eerder het terrein op;

·         Laat de spelers hun tassen aan die zijlijn leggen waar nog geen tassen liggen (overkant van het veld);

·         Gebruik de trainingsmaterialen en ballen die op het veld aanwezig zijn;

·         Begin de training uiterlijk 5 minuten na de begintijd volgens het trainingsschema, wanneer de spelers van de andere teams het veld hebben verlaten;

·         Richt je in de eerste plaats op het geven van een goede training;

·         Herinner de spelers indien nodig aan de coronarichtlijnen;

·         Houdt bij spelers van 12 jaar en ouder altijd anderhalve meter afstand;

·         Beëindig de training 5 minuten eerder;

·         Laat de spelers bij hun tassen wachten totdat alle nieuwe spelers bij de zijlijn aan de overzijde zijn;

·         De trainer verzamelt alle ballen en trainingsmaterialen;

·         Verlaat daarna zo snel mogelijk door de UITGANG het terrein en de parkeerplaats.

Hoofdtrainer

·         Stuurt vooraf de trainingsoefeningen door naar de trainers;

·         Is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het aansturen van de trainers en de kwaliteit van de trainingen;

·         Handhaaft mede de corona richtlijnen;

·         Stemt af met de corona verantwoordelijke van MHC Woerden;

·         Zorgt er voor dat training pas begint als alle andere spelers van het veld zijn uiterlijk 5 minuten na de begintijd;

·         Zorgt er voor dat alle trainingen 5 minuten eerder eindigen;

·         Is het aanspreekpunt voor alle hockey-gerelateerde zaken.

De coronaverantwoordelijke van MHC Woerden

·         Is herkenbaar aan zijn/haar hesje;

·         Zet de trainingsmaterialen klaar op de velden;

·         Zorgt voor doorstroming op de parkeerplaats;

·         Laat de spelers toe op het terrein op de begintijden van de training ;

·         Handhaaft de richtlijnen uit ons corona protocol;

·         Ruimt de ballen en de trainingsmaterialen op na het trainingsblok ;

·         Reinigt de materialen s ’avonds na afloop van de trainingen.

Het bestuur

·         Wijst de coronaverantwoordelijken aan;

·         Is verantwoordelijk voor communicatie en aanpassing van het coronaprotocol en deze instructie;

·         Houdt contact met de gemeente Woerden en stemt zo nodig af met de gemeente;

·         Suggesties of vragen? [email protected]

 

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws