Ledenadministratie April
27

Opzeggen lidmaatschap MHC Woerden seizoen 2020-2021

Beste leden van MHC Woerden,

Het seizoen 2019-2020 is anders verlopen dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. We waren eerst superblij met onze eigen AT-The-Office Dome, maar moesten vervolgens, gedwongen door COVID-19, thuisblijven. Ondanks dat de competitie stil ligt voor dit seizoen, wordt er achter de schermen nog steeds hard gewerkt. De collega’s van de TC (Technische Commissie) zijn al bezig met de voorbereidingen voor seizoen 2020-2021.

Om goed inzicht te houden in het aantal leden per leeftijdscategorie en wie (van de wachtlijst) we een plek kunnen aanbieden voor komend seizoen, vragen wij om je medewerking.

We willen heel graag dat je bij MHC Woerden blijft hockeyen! Echter, indien je volgend seizoen toch wilt stoppen met hockeyen, wil je dit dan z.s.m. doorgeven. We weten dan "eerder” wie we mee kunnen nemen in de planning voor volgend seizoen.

Uiterlijk op 31 mei 2020 moet je opzegging via mail bij de ledenadministratie binnen zijn.

Belangrijk! Volgens de statuten geldt 31 mei van het lopende verenigingsjaar als uiterste opzegdatum. Na die datum ben je reglementair lid voor het volgende seizoen en ben je opnieuw het volle contributiebedrag verschuldigd.

Om misverstanden te voorkomen moeten opzeggingen per mail naar de ledenadministratie worden gestuurd (email: [email protected]). Let op dat je een bevestiging van je opzegging van de ledenadministratie ontvangt. Meer details vind je hier: Opzeggen lidmaatschap

Eindexamenkandidaten opgelet:Jullie weten nu misschien al wel of je wel/niet geslaagd bent, maar weet je nog niet wat en waar je na de zomer verder gaat studeren of werken, zeg dan toch tijdig op en leg uit wat je plannen zijn. Mocht de situatie zo zijn dat je toch lekker bij MHC Woerden kunt blijven hockeyen, dan kun je jezelf direct weer aanmelden zonder dat hier weer inschrijfkosten aan verbonden zijn.

Hartelijk dank voor je medewerking!


Met sportieve groet,

Ook namens de collega’s van de TC,

 

Ledenadministratie MHC Woerden


Heleen van Es en Marjan Vontenie

[email protected]