Algemeen nieuws September
10

Update stand van zaken blaashal

Nieuws afbeelding

Beste MHCW-ers,                                                                            

 De vergunning voor de blaashal is binnen! Dat betekent echter niet dat we er al zijn. Zo moet bijvoorbeeld de gasaansluiting nog geregeld worden. Daarnaast wordt er nog overlegd worden met onze buren van de biljartvereniging over de afvoer van het regenwater vanaf de blaashal en eventuele wateroverlast.

We zijn er dus nog niet. Ook de financiering van de blaashal heeft uiteraard onze voortdurende aandacht.

 De financiering

 De participatie van onze leden bij dit plan is van wezenlijk belang. Voor de financiering van de blaashal is het voor onze club verreweg het meest gunstig om via ledenleningen geld te lenen via het zogenaamde obligatieplan.

Op een eigen MHC Woerden site, www.obligatieplan.nl/mhcwoerden,  vindt u hierover alle informatie.


Gerard Breukelman Voorzitter MHC Woerden

Bijlage

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws