Algemeen nieuws Juni
28

11 juli 2019: Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding

Iedereen is welkom op de ALV op donderdag 11 juli 2019!
Aanvang: 20.00 uur in het clubhuis.

Voor de agenda en de notulen ga je naar "Mijn MHC", inloggen, club, documenten, agenda ALV en notulen ALV. 

Met sportieve groet,

Bestuur MHC Woerden

PS. Ook de concept begroting is hier te vinden.