Algemeen nieuws November
5

22 november 2018: Algemene Leden Vergadering

Nieuws afbeelding
Iedereen is welkom op de ALV op donderdag 22 november 2018! 
Aanvang: 20.00 uur in het clubhuis. 

Voor de agenda en de notulen ga je naar "Mijn MHC", inloggen, club, documenten, agenda ALV en notulen ALV. 

Tijdens deze ALV wordt voornamelijk teruggekeken over het voorgaande jaar en daarover (financieel) verantwoording afgelegd. 

19-11: ook de concept balans en V&W rekening zijn nu te vinden achter de login.


Bijlage