Algemeen nieuws Mei
23

AVG bij MHC Woerden

Vrijdag 25 mei 2018 is het zover. De invoering van de AVG is een feit. Ook onze vereniging heeft ermee te maken. Daarom is al enige tijd geleden een commissie gevormd binnen het bestuur die de gevolgen van de AVG voor onze club in kaart heeft gebracht. Op basis van deze analyse hebben we onder meer een privacyverklaring opgesteld (zie bijlage), gekeken welke documenten aanpassing behoeven en de bevoegdheden voor het gebruik van LISA opnieuw in kaart gebracht. Tijdens de ALV van juni zullen we ook stilstaan bij de AVG en een voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement doen. Kortom er is achter de schermen veel werk verricht om MHC Woerden zo veel als mogelijk AVG proof te maken. Maar we zijn er nog niet. Nieuwe ontwikkelingen zullen in de komende tijd om verdere aanpassingen vragen.

 

Heb je vragen over dit bericht of de AVG binnen onze vereniging, stuur deze dan naar[email protected]

Bijlage