Organisatie


Rechtsvorm, statuten en huishoudelijk reglement

De rechtsvorm van onze hockeyclub is een vereniging. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Mixed Hockey Club Woerden, onder nummer 40464035. MHC Woerden is opgericht op 15 september 1975.

De statuten, die aan de Algemene Vergadering (ALV) zijn voorgelegd ter goedkeuring, voldoen aan alle wettelijke voorwaarden, zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek. De Statuten alsmede het Huishoudelijk Reglement zijn gebaseerd op de modellen die de KNHB ter beschikking stelt. Bekijk de Statuten en het Huishoudelijk reglement door in te loggen op “Mijn MHCW” en vervolgens te kiezen voor 'Club' en dan 'Documenten'. U vindt daar tevens de agenda, notulen en presentaties van de ALV’s.

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in algemene zin. Het bestuur heeft de taak, gelet op haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, MHC Woerden intern en extern goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt het bestuur in het belang van de vereniging, daarbij gestuurd door de statuten, het huishoudelijk reglement en het mede door de ALV vastgestelde verenigingsbeleid. De uitvoering van het financiële beleid wordt gecontroleerd door de Kascommissie. Het bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording af aan de ALV. Zie de pagina 'Bestuur' voor een taakoverzicht.

Commissies, vrijwilligers & professionals

Het bestuur en MHC Woerden worden ondersteund door commissies, door vrijwilligers en professionals. In totaal zijn zo’n 150 vrijwilligers (peiljaar 2015) op één of andere manier actief voor MHC Woerden.

Veel vrijwilligers functioneren buiten een commissie of verenigingsonderdeel, bijvoorbeeld als coach of scheidsrechter. Voor een klein aantal functies worden professionals ingezet, bijvoorbeeld als (hoofd)trainer of als barbeheerder.

MHC Woerden heeft de volgende commissies. Klik op de link om te zien wie in een bepaalde commissie zit. Ook is het mailadres van de betreffende commissie daar beschikbaar.

 •   •  Bestuur
 •   •  Financiële commissie
 •      -  Ledenadministratie
       -  Facturering contributie
       -  Boekhouding
       -  Kascommissie
 •   •  Accommodatie commissie (inclusief gevonden voorwerpen)
 •   •  Sponsorcommissie
 •   •  Technische commissie voor hockeyzaken:
 •      -  Jongste Jeugd
 •      -  Jeugd
 •      -  Senioren
 •      -  Zaalhockey
 •      -  Trimhockey
 •      -  Materialen
 •      -  Trainers
 •      -  Trainingsschema
 •      -  Keepers
 •   •  Wedstrijdzaken:
 •      -  Medische zaken
 •      -  Scheidsrechters commissie
 •      -  Veldenplanning jeugd
 •      -  Wedstrijdsecretariaten
 •      -  Bardiensten planning
 •      -  Tuchtcommissie
 •   •  Website en LISA beheer
 •   •  Bar en evenementen commissie
 •   •  Stage / maatschappelijke stages
 •   •  Vertrouwenspersonen

 
Bestuur [Mail]
1. Voorzitter
Gerard Breukelman
Bestuurslid Voorzitter
 mail
2. Secretaris
Lara van Dijk
Bestuurslid Secretaris
 mail
3. Penningmeester
Bas Jansen
Bestuurslid Penningmeester
 mail
4. Accommodatiezaken
John Loos
Bestuurslid Accommodatiezaken
 mail
6. Communicatiezaken
Marc Klooster
Bestuurslid Communicatiezaken
 mail
7. Sponsorzaken
Gerard Breukelman
Bestuurslid Sponsorzaken
 mail
8. Hockeyzaken/Technische Commissie
Bob van Leeuwen
Bestuurslid Hockeyzaken
 mail
9. Wedstrijdzaken
Willem van der Heijden
Bestuurslid Wedstrijdzaken
 mail
Financiële Commissie [Mail]
fc 1. Ledenadministratie
Heleen van Es
FC Ledenadministrateur
 mail
Marjan Vontenie
FC Ledenadministrateur
 mail
fc 2. Facturering contributie
Babette Kooijman
FC Contributieinning
 mail
fc 4. Boekhouding
Vivian Bik
FC Boekhouding
fc 5. Kascommissie
Justin Braam
FC Kascommissie
Jeroen Schaffels
FC Kascommissie
Accommodatiecommissie [Mail]
John Loos
acco 2. voorzitter
 mail
Bert van Veen
acco 3. lid
 mail
Peter Strijbis
acco 3. lid
 mail
Wil Telkamp
acco 3. lid
 mail
Hanneke Klein
acco 3. lid
 mail
Sponsorcommissie [Mail]
sponsor 1.
Gerard Breukelman
Sponsor 01. Voorzitter Sponsorcommissie
 mail
sponsor 2.
Lars Fikenscher
Sponsor 03. IT
Paul Brouwer
Sponsor 09. Sales en Marketing
 mail
Hockeyzaken [Mail]
tc 01. Voorzitter TC
Natalie Nieuwenhuis - Appels
TC Voorzitter
 mail
tc 02. Secretariaat
Anneke Steggink
TC secretariaat
 mail
tc 03. Jongste Jeugd 1
Pieter Dorenbosch
JJ Voorzitter
 mail
tc 03. Jongste Jeugd 2
Mirjam van Kempen
JJ lid
 mail
Anne van Dijk
JJ lid
 mail
René Bouwman
JJ lid
 mail
tc 03. Jongste Jeugd 4
Stefan Rekers
JJ TC lid
 mail
Otteline Asselbergs
JJ TC lid
 mail
tc 04. Senioren
John van Eck
TC lid senioren
 mail
Werner Mulder
TC lid senioren
 mail
Karen van Reenen
TC lid senioren
 mail
tc 05. JA, JB, JC, JD (jongens-A, -B, -C en -D)
Jan-Lieven Poissonnier
TC lid jongens
 mail
Koen Balm
TC lid jongens
 mail
Pieter de Jong
TC lid jongens
 mail
tc 06. MA (meisjes-A)
Afke Opmeer-Mulder
TC lid meisjes A
 mail
tc 08. MB (meisjes-B)
Carina de Bruin
TC lid meisjes B
 mail
tc 10. MC (meisjes-C)
Jacqueline den Adel
TC lid meisjes C
 mail
tc 12. MD (meisjes-D)
Dagmar Brenninkmeijer
TC lid meisjes D
 mail
tc 17. Zaalhockey
Nicole Poissonnier
TC Zaalhockeycommissaris
Celesta van Eck
TC Zaalhockeycommissaris
 mail
tc 18. Trimhockey
Paulien van Raalte
Algemene coördinatie
 mail
tc 19. Wachtlijstbeheer
Heleen van Es
TC lid wachtlijstbeheer
 mail
tc 20. Materiaal
Olaf Remmerswaal
TC materiaalcommissie
 mail
Peter Strijbis
TC materiaalcommissie
 mail
Mats van Tilburg
TC materiaalcommissie
 mail
tc 21. Trainer/coach H1
Otcar Weekhout
TC Trainer
 mail
tc 22. Trainer/coach D1
Mariel Remmerswaal
TC Trainer
 mail
tc 23. Hoofdtrainer jongste jeugd
Razwan Ahmed
TC Trainer
 mail
tc 26. Trainingschema
Celesta van Eck
TC Beheer Trainingsschema
 mail
Anneke Steggink
TC Beheer Trainingsschema
 mail
tc 27. Keepers
Lillian Sprang
TC keeperscoördinator
tc 28. Hockey Academy
Razwan Ahmed
HA lid
 mail
Teun van der Schrier
HA lid
 mail
Egon van Baars
HA lid
 mail
Luca Veenboer
HA lid
 mail
Wedstrijdzaken [Mail]
wz 01. Medische zaken
Willem van der Heijden
WZ lid Medische Zaken
Thea Threels
WZ lid Medische Zaken
Jorna van Eijk
WZ lid Medische Zaken
Tom Eewold
WZ lid Medische Zaken
 mail
wz 02 Scheidsrechterscommissie
Tanya van Asten
WZ Scheidsrechterscommissaris
Het naar niveau indelen van de scheidsrechters voor de wedstrijden van de jeugdelftallen op zaterdag
 mail
Dirk Roelevink
WZ Scheidsrechtersbegeleiding
 mail
Gerard Brouwer
WZ Scheidsrechtersbegeleiding
Het registeren van de voortgang van de begeleiding van scheidsrechters
 mail
wz 03. Veldenplanning Jeugd
Tanya van Asten
WZ Veldenplanning jeugd
Planning van de wedstrijdtijden en veldenplanning
 mail
wz 04. Wedstrijdsecretariaat Jeugd
Saskia Turkenburg
WZ Wedstrijdsecretaris
 mail
wz 06. Wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd
Saskia Turkenburg
WZ Wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd
 mail
wz 09. Wedstrijdsecretariaat Senioren
Heleen Roelevink
WZ Wedstrijdsecretaris senioren
 mail
wz 11. Tuchtcommissie
Jan Enneking
WZ Lid Tuchtcommissie
 mail
Website en Lisa Beheer [Mail]
Floris Nieuwenhuis
LISA Website en Lisa Beheer
Babette Kooijman
LISA Website en Lisa Beheer
Bar- en Evenementencommissie [Mail]
bar 1. Beheer clubhuis
Hanneke Klein
be Beheerder clubhuis
bar 3. Barcoaches
Linda Mulder
be Hoofd barcoaches
 mail
Heidi Vermeij
be Barcoach
Niels van der Wegen
be Barcoach
Irene Ronner-Doppen
be Barcoach
Hanneke Klein
be Barcoach
Petra van Dam
be Barcoach
Marjolein van Beek
be Barcoach
Agnes Oen
be Barcoach
Annette Lamers-Hoogland
be Barcoach
Carol van Zanten-ferrier
be Barcoach
Lieke van Laar
be Barcoach
Ingrid Nijhuis
be Barcoach
Esther ten Broeke
be Barcoach
Tess van der Wegen
be Barcoach
bar 4. Evenementencommissie
Valérie Krietemeijer
be Lid
 mail
Charlie Driessen
be Lid
 mail
Communicatie/Socials
Margot Kuck
be Lid
 mail
Stage/Maatschappelijke stage (MAS)
Celesta van Eck

 mail
Vertrouwenspersonen [Mail]
Karin-Sophia van Dijk
vertrouwenspersoon
Han Ribbert
vertrouwenspersoon

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken