Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 3 thuiswedstrijd(en) en 6 uitwedstrijd(en) afgelast

zaterdag 27 november 2021
Tijd T/U Team Tegen team
- Uit Meisjes 6E2 SC Muiden M6E2
08:30 Uit Jongens 6E1 Hockey Club Houten J6E2
08:30 Thuis Meisjes 6E1 MHC Fletiomare M6E2
08:30 Thuis Meisjes 6E4 HC Geldermalsen M6E1
08:45 Uit Meisjes 8E1 Hockey Club Houten M8E2

Er zijn meer wedstrijden afgelast, klik hier voor alle afgelaste wedstrijden

ZXXX_Jongste Jeugd

ALGEMENE INFORMATIE

1.   Hockey voor de Jongste Jeugd

Jongste Jeugdhockey is een verzamelnaam voor:

·         De F-jes, 3-tal hockey

·         De E-tjes, 6-tal of 8-tal hockey

Jongste Jeugdhockey is het hockeyspel voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met ongeveer 10 jaar. Er wordt in kleine groepjes van 3, 6 of 8 kinderen gespeeld met aangepaste spelregels. Ook wordt de grootte van het speelveld en de speeltijd per categorie aangepast. Daarnaast spelen de 3-tallen met 4 doeltjes om ervoor te zorgen dat de kinderen breed leren spelen.

Jongste Jeugdhockey moet gezien worden als een speel- en leerperiode. Winnen of verliezen is hierbij van ondergeschikt belang. Jongste Jeugdhockey is de opbouw op weg naar elftalhockey. Kinderen leren spelenderwijs samen te werken op het hockeyveld. Alleen kun je geen wedstrijd winnen, met elkaar wel! Teambuilding, sportiviteit en respect spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Trainer en coach zijn de voorbeeldfiguren die deze begrippen moeten uitdragen. Tenslotte staan de kinderen wekelijks op het hockeyveld om te 'leren' en zich steeds verder te ontwikkelen op sportief en sociaal niveau.

Na het Jongste Jeugdhockey stromen de kinderen door naar de 'junioren' en gaan ze in een elftal spelen.

2.   MHC Woerden tenue en hockeybenodigdheden

Het eerste hockeyjaar in de Benjamins hoeven de kinderen nog geen MHC Woerden-tenue te dragen omdat het eerste jaar een trainingjaar is. Vanaf het 2e hockeyjaar (F-jes) gaan de kinderen wedstrijden spelen tegen leeftijdsgenoten van andere clubs in de KNHB Midden Nederland competitie. Ze spelen dan zowel thuis- als uitwedstrijden. Vanaf dat jaar is het officiële MHC Woerden-tenue verplicht. Het tenue bestaat uit de donkergroene MHC Woerden hockeyrok/-broek, de lichtgroene MHC Woerden hockeypolo en de witte MHC Woerden hockeykousen. Het tenue is verkrijgbaar bij InterSport Twinsport in Woerden.

Als de tegenstander een gelijkend tenue draagt, speelt MHC Woerden bij uitwedstrijden in een wit uit-shirt (te koop bij InterSport Twinsport Woerden). Of dit van toepassing is staat bij het wedstrijdschema vermeld of zal door de coach worden gemeld.

Wat hebben de kinderen verder nodig:

·         Hockeystick op de juiste lengte;

·         Scheenbeschermers (verplicht, zonder scheenbeschermers geen training en geen wedstrijd);

·         Gebitsbeschermer (verplicht, zonder bitje geen training en geen wedstrijd);
Eén keer per jaar, aan het begin van het seizoen, organiseert MHC Woerden een bitjes hapdag. U kunt dan uw kind een bitje op maat laten happen. Universele bitjes zijn te koop bij o.a. InterSport Twinsport.

·         Hockeyschoenen geschikt voor kunstgras.

En voor de trainingen:

·         Comfortabel zittende sportkleding

En verder:

·         Haar in een staart

·         Geen sieraden/horloges

·         Het is niet toegestaan om caps, petten of andere hoofddeksels te dragen.

Hoe bepaal je de juiste lengte van je hockeystick?

De lengte van de stick is belangrijk, vooral bij kinderen is het verstandig om niet een te grote stick te kopen. Ter indicatie wordt regelmatig de navel methode gebruikt (stick komt tot de navel), dit is een indicatie en geen strikte richtlijn!

Een betere methode is:

De stick moet met de bovenkant in de oksel worden geplaatst. Wanneer de krul dan op gelijke hoogte is met de knieën is het de juiste lengte.

Door een te lange stick staat een kind te rechtop (rechte rug en knieën en met de armen recht naar beneden). Hierdoor ligt de bal heel dicht bij de voeten en moet veel met het hoofd worden bewogen om te kijken waar je heen moet tijdens het rennen met de bal.

Door de goede lengte van de stick wordt een kind in de juiste hockeyhouding gebracht en zal het hockeyspel een stuk makkelijker worden.

Bij de juiste lengte van de hockeystick zul je zien dat een kind over de bal heen naar de rest van het veld kan kijken en dus alleen met zijn ogen hoeft te draaien om meer zicht op de bal te krijgen.

3.   De rol van de ouders

Spelbegeleiding, bar- en rijdiensten

Alle ouders (met uitzondering van teamcoaches of andere vrijgestelde ouders) worden een aantal maal per jaar ingedeeld voor spelbegeleiding, bar-en rijdiensten en, voor de 8-tallen, zaaldiensten bij zaalhockey.

De coach van het team waarin uw kind speelt, maakt een zo eerlijke mogelijke indeling van alle taken. Het uitgangspunt hierbij is dat alle ouders aan het eind van een compleet hockeyseizoen evenveel activiteiten hebben verricht, in relatie tot het aantal kinderen dat zij op de vereniging hebben. Een hockeyseizoen bestaat uit:

·         de voorcompetitie;

·         de najaarscompetitie;

·         voor de 3- en 6-tallen: de midwintercompetitie;

·         voor de 8-tallen: de zaalhockeycompetitie; en

·         de voorjaarscompetitie.

Ouders die meer dan één kind op de vereniging hebben, zijn dus vaker aan de beurt!

In de MHC Woerden-app zijn de bar- en rijdiensten als taak zichtbaar in de agenda.

Voor zowel bar- als rijdienst geldt: afzeggen kan niet, onderling ruilen wel.

Tot slot verwachten we uiteraard dat alle ouders enthousiast en vooral positief het team aanmoedigen tijdens de wedstrijd.

Vrijwilligers

Een vereniging als MHC Woerden kan alleen goed functioneren met de hulp en inzet van vele vrijwilligers.

Ouders kunnen een actieve bijdrage leveren aan het team waar hun zoon of dochter in speelt, bijvoorbeeld in de rol van coach of in een commissie.  Ouders die iets in een commissie willen doen kunnen contact opnemen met de vrijwilligerscommissie van de club ([email protected])

Ouders die (structureel) als vrijwilliger deelnemen in activiteiten binnen de vereniging, bijvoorbeeld als trainer, barcoach, coach, commissie- of bestuurslid zijn vrijgesteld van bar-, rij- en zaaldiensten.

Klik hier voor de presentatie van de ouderavond.


COACHES

Voor het coachen/begeleiden van Jongste Jeugdteams worden de ouders benaderd. Er wordt naar gestreefd om twee coaches per team te hebben. De coaches van de Jongste Jeugdteams worden vanuit de vereniging begeleid. Via coach-avonden wordt naast een uitleg over de gang van zaken rond wedstrijden ook aandacht gegeven aan techniek en tactiek. Een coach is immers een onmisbaar onderdeel in het opleidingstraject van de kinderen.

Bij de Jongste Jeugd staat niet het teamresultaat op 1, maar wel het helpen van de teamspelers en -speelsters om veel plezier te hebben in het spel. De fanatiekere kinderen en de minder fanatieken kunnen alleen een goed team vormen, als zij individueel, op hun eigen niveau, aanwijzingen krijgen. Het kunnen omgaan met verschillende persoonlijkheden in een groep maakt een belangrijk deel uit van de ontwikkeling van de kinderen (winnen en verliezen).

De coaches hebben de volgende taken:

·         verstrekken van algemene informatie aan alle ouders van het team en specifieke informatie over de wedstrijden

·         ouders indelen voor meenemen van fruit, spelbegeleiding, bar- en rijdiensten

·         het maken van de opstelling

·         (deels) uitzetten van de velden voor aanvang van de thuiswedstrijden

·         ontvangst van het bezoekende team

·         het begeleiden van het team tijdens de wedstrijd

o    het houden van een teambespreking voor elke wedstrijd

o    toezicht houden op het dragen van mond- en scheenbescherming en correct clubtenue

o    tijdens de wedstrijd bepalen wie wordt gewisseld en wanneer

o    zorgen dat het team met plezier samen een hockeywedstrijd speelt;

·         toezien dat veld en dug-out netjes worden opgeruimd/achtergelaten (afval meenemen!)

·         na de wedstrijd napraten met de coaches van de tegenstanders

·         doorgeven van de eindstand bij een thuiswedstrijd of accorderen van de eindstand bij uitwedstrijd middels digitaal wedstrijdformulier in LISA

·         1 of 2x per jaar TIPS-formulieren invullen over de ontwikkeling van de spelers/speelsters

·         melden van bijzonderheden bij de Jongste Jeugdcommissie

Klik hier voor de presentatie van de coach avond voor 3-tallen.

Klik hier voor de presentatie van de coach avond voor 6- en 8- tallen.


SPELBEGELEIDING & SPELREGELS

1.   De spelbegeleider

In de wedstrijden van de Jongste Jeugd is nog geen sprake van 'echte' scheidsrechters. In plaats daarvan zijn er 'spelbegeleiders'. De belangrijkste taak van de spelbegeleider is de teams op een plezierige, veilige en leerzame manier samen te laten spelen.

De coach deelt ouders in voor spelbegeleiding. Een spelbegeleider neemt kennis van de spelregels van het 3-tal, 6- of 8-tal hockey en past deze toe in de wedstrijd en geeft tijdens de wedstrijd waar nodig uitleg aan de spelers. Elk jaar organiseert MHC Woerden een spelleidingavond voor alle ouders van kinderen in 3-tallen, 6- en 8-tallen, zodat zij in staat zijn om de rol van spelbegeleider op zich te nemen. Of simpelweg omdat het natuurlijk goed is om de spelregels te kennen van de sport van uw zoon of dochter.

De taken van de spelbegeleider:

·         Voor de wedstrijd kennis maken met de begeleiders/coach van beide teams;

·         Roep de kinderen bij elkaar en vertel waar extra aandacht aan geschonken wordt in deze wedstrijd;

·         Toss met de aanvoerders, team opstellen en beginnen;

·         Speeltijd bewaken;

·         Score bijhouden.

Tijdens het spel onderbreekt de spelbegeleider het spel zo min mogelijk maar let op veiligheid en de hoofdregels. Niet elke regel wordt altijd volledig toegepast om te voorkomen dat het spel teveel wordt afgefloten. Zo wordt bijvoorbeeld bij de Jongste Jeugd niet altijd voor alle ‘shoot’ gefloten, dit is geheel afhankelijk van het spelniveau, maar wel alles wat gevaarlijk spel is moet worden afgefloten (hakken met sticks, sticks te hoog uitzwaaien etc.). De wijze van fluiten moet consequent en duidelijk zijn. De spelbegeleider begeleid het spel en legt (aan beide teams) zonodig uit waarom hij / zij ergens voor floot. Leg daarvoor het spel zonodig stil.

Aandachtspunten

·         Probeer 'kluitjes' hockey te voorkomen.

·         ‘Voel’ het spel goed aan. Fluit het spel niet dood. Pas het niveau van fluiten aan aan het spelniveau.

·         Wisselen is onbeperkt toegestaan.

·         Time-out is onbeperkt toegestaan.

·         Let vooral op gevaarlijk spel.

·         Stimuleer beide partijen en laat de uitslag niet te hoog uitvallen. Pas in dat geval maatregelen toe. Bijvoorbeeld strenger fluiten voor de sterkere ploeg.

Klik hier voor de presentatie van de spelleiding avond voor 3-tallen.

Klik hier voor de presentatie van de spelleiding avond voor 6-tallen.

Klik hier voor de presentatie van de spelleiding avond voor 8-tallen.

2.   De spelregels

Spelregels 3-tal hockey

Kinderen vanaf zeven jaar mogen competitie drie tegen drie spelen. De afmetingen van een speelveld voor 3-talhockey zijn 23 bij 23 meter, waarbij de zijlijnen gevormd worden door de achterlijn en de 23-meterlijn of de 23-meterlijn en de middenlijn van een normaal veld. De wedstrijdduur is twee x 15 minuten met 5 minuten rust.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de spelregels van het 3-tal hockey van de KNHB.

Spelregels 6-tal hockey

Er wordt gespeeld op een kwart veld, waarbij de zijlijnen als achterlijnen fungeren en de middenlijn en een 23-meterlijn of de 23-meterlijn en een achterlijn als zijlijn. De wedstrijd duurt 2 x 25 minuten met 5 minuten rust.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de spelregels van het 6-tal hockey van de KNHB.

Spelregels van 8-tal hockey

Er wordt gespeeld op een half veld van zijlijn naar zijlijn tussen middenlijn en achterlijn. De wedstrijd duurt 2 x 30 minuten met 5 minuten rust.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de spelregels van het 8-tal hockey van de KNHB.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de zaalhockeyregels van het 8-tal hockey van de KNHB.

In alle gevallen geldt dat afhankelijk van het niveau(verschil) spelbegeleiders en coaches aanpassingen in het reglement kunnen aanbrengen. Vóór de wedstrijd dienen hierover duidelijke afspraken gemaakt te worden tussen beide partijen. Denk eraan dat het spelplezier voorop staat!


TRAININGEN & WEDSTRIJDEN

Trainingen

Alle teams trainen één (Benjamins en 3-tallen) of meerdere keren per week (6- en 8-tallen). De training duurt 1 tot 1,5 uur, afhankelijk van het team waarin uw kind zit. De training wordt verzorgd door onze (Jongste) Jeugdtrainers (Junioren) onder begeleiding van een hoofdtrainer. Alle trainingstijden zijn te vinden op de MHC Woerden-site onder Hockey – Trainingen. In de MHC Woerden-app zijn de trainingstijden van uw kind(eren) zichtbaar in de agenda.

De trainingen starten in augustus, afhankelijk van de zomervakantie. De trainingen eindigen na de laatste competitiewedstrijd. Eventueel volgen hierna nog selectietrainingen. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen tenzij anders afgesproken.

In de winter kunnen de veldtrainingen voor een korte periode worden gestopt. De teams die zaalhockey spelen, trainen een aantal keer in de zaal.

Afmelden voor de training hoeft pas vanaf de 6-tallen en dient te gebeuren bij de hoofdtrainer. De gegevens zijn te vinden in de MHC Woerden app of op de website.

MHC Woerden heeft de Hockey Academy opgezet om zo te kunnen zorgen voor de opleiding van onze eigen (Jongste) Jeugdtrainers. Alle (Jongste) Jeugdtrainers worden intern begeleid middels workshops en training-on-the-job door ervaren trainers/spelers van MHC Woerden. Met het opleiden van eigen trainers binnen de club beogen wij het individuele niveau van trainen en spelen te vergroten.

Voor keepers zijn aparte keeperstrainingen waarbij voor de E-jeugd geldt dat één keer per week tijdens de reguliere trainingstijd er een keeperstraining is voor degene die de volgende wedstrijd opgesteld staat als keeper.

Wedstrijden

Vanaf de F-jeugd wordt wekelijks een wedstrijd gespeeld, met uitzondering van de vakanties. De speeldagen worden door de KNHB vastgesteld en staan vermeld op de KNHB-site. De F-jes, 6- en 8-tallen spelen alle wedstrijden op het veld, ook tijdens de winterperiode (behalve de 8-tallen, zij gaan tijdens de winterperiode de zaal in).  Tijdens de winterperiode geldt dat alleen als het buitenveld onbespeelbaar is (wateroverlast, sneeuw, bevroren) de wedstrijden worden afgelast.

Bij de Jongste Jeugd bestaat het hockeyseizoen uit drie perioden:

·         na de zomervakantie tot de herfstvakantie (najaarscompetitie)

·        na de herfstvakantie tot de kerstvakantie (najaarscompetitie)

·         decemer, januari, februari (zaalcompetitie voor de 8-tallen)

·         na de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie (midwinter competitie voor de 3- en 6-tallen)

·         na de voorjaarsvakantie tot ongeveer mei (voorjaarscompetitie)

De Jongste Jeugd competitie wordt afgesloten met een mini slotdag. Alle speeldagen zijn terug te vinden op de site van MHC Woerden (agenda) en via www.knhb.nl.

Afmelden voor een wedstrijd dient altijd tijdig te gebeuren bij de coaches.

Afgelasting van training of wedstrijd

In principe gaan de trainingen altijd door, kijk bij zware regenval of vorst op de website, daar staat een bericht als de training niet doorgaat.

Als een wedstrijd is afgelast wordt dit soms op vrijdagavond, maar meestal op zaterdagochtend aan de vereniging meegedeeld. De wedstrijdsecretaris zal afgelastingen zo spoedig mogelijk op de MHC Woerden-website plaatsen. Kijk dus altijd eerst op de website voor de meest actuele informatie. Raadpleeg ook altijd de MHC Woerden-website bij slechte weeromstandigheden. De afgelasting wordt ook middels een e-mailbericht naar de spelers en coaches gestuurd.

De Jongste Jeugd speelt geen inhaalwedstrijden.

MiniBoschKabouterCompetitie

De Benjamins spelen nog geen competitie. Om deze spelers toch alvast kennis te laten maken met wedstrijden organiseert de KNHB de MiniBoschKabouterCompetitie. De speeldagen zijn op zondag. Er wordt 1 wedstrijd gespeeld van 2 x 15 minuten met 5 minuten rust. Er wordt 3 tegen 3 gespeeld met 4 goals op 1/8 veld. Aanschaf van een tenue is nog niet nodig, de teams worden ingedeeld op kleur en krijgen een shirt aangereikt via de coach van MHC Woerden. Bitje en scheenbeschermers zijn wel verplicht. De MiniBoschKabouterCompetitie komt in de plaats van de eindemaandwedstrijden die MHC Woerden organiseerde.


MATERIALEN

Jongste Jeugd en (keepers)materialen

Vanaf de 6-tallen wordt met een keeper gespeeld. De keeper heeft te allen tijde een keepersuitrusting aan.

Elk jongste jeugd team ontvangt van MHC Woerden een keeperstas met legguards (beenbeschermers), klompen, keepershandschoenen, een helm en een body protector. Vanaf de 8-tallen bevat de keeperstas ook een keepersbroek. De keeper is verplicht om een shirt te dragen met een kleur die afwijkend is van zowel ons eigen tenue als van het shirt van de tegenstanders. MHC Woerden stelt een speciaal MHC Woerden-keepersshirt ter beschikking.

Deze materialen zijn ruim voldoende om de keepers te beschermen tijdens de wedstrijden en de trainingen.

De materialen worden aan het begin van het seizoen ter beschikking gesteld aan de keeper of coach en blijven eigendom van de club. De coach of de vaste keeper is verantwoordelijk voor de zorg van de uitrusting. Aan het einde van het seizoen dienen de materialen weer te worden ingeleverd.

Kapotte materialen of kwijtgeraakte materialen

 

Als in de loop van het seizoen materiaal kapot gaat, neem dan zo snel mogelijk contact op met de materialencommissaris via [email protected] of [email protected].

ALGEMENE INFORMATIE

1.       Hockey voor de Jongste Jeugd

Jongste Jeugdhockey is een verzamelnaam voor:

 • De F-jes, 3-tal hockey
 • De E-tjes, 6-tal of 8-tal hockey

Jongste Jeugdhockey is het hockeyspel voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met ongeveer 10 jaar. Er wordt in kleine groepjes van 3, 6 of 8 kinderen gespeeld met aangepaste spelregels. Ook wordt de grootte van het speelveld en de speeltijd per categorie aangepast. Daarnaast spelen de 3-tallen met 4 doeltjes om ervoor te zorgen dat de kinderen breed leren spelen.

Jongste Jeugdhockey moet gezien worden als een speel- en leerperiode. Winnen of verliezen is hierbij van ondergeschikt belang. Jongste Jeugdhockey is de opbouw op weg naar elftalhockey. Kinderen leren spelenderwijs samen te werken op het hockeyveld. Alleen kun je geen wedstrijd winnen, met elkaar wel! Teambuilding, sportiviteit en respect spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Trainer en coach zijn de voorbeeldfiguren die deze begrippen moeten uitdragen. Tenslotte staan de kinderen wekelijks op het hockeyveld om te 'leren' en zich steeds verder te ontwikkelen op sportief en sociaal niveau.

Na het Jongste Jeugdhockey stromen de kinderen door naar de 'junioren' en gaan ze in een elftal spelen.

2.       MHC Woerden tenue en hockeybenodigdheden

Het eerste hockeyjaar in de Benjamins hoeven de kinderen nog geen MHC Woerden-tenue te dragen omdat het eerste jaar een trainingjaar is. Vanaf het 2e hockeyjaar (F-jes) gaan de kinderen wedstrijden spelen tegen leeftijdsgenoten van andere clubs in de KNHB Midden Nederland competitie. Ze spelen dan zowel thuis- als uitwedstrijden. Vanaf dat jaar is het officiële MHC Woerden-tenue verplicht. Het tenue bestaat uit de donkergroene MHC Woerden hockeyrok/-broek, de lichtgroene MHC Woerden hockeypolo en de witte MHC Woerden hockeykousen. Het tenue is verkrijgbaar bij InterSport Twinsport in Woerden.

Als de tegenstander een gelijkend tenue draagt, speelt MHC Woerden bij uitwedstrijden in een wit uit-shirt (te koop bij InterSport Twinsport Woerden). Of dit van toepassing is staat bij het wedstrijdschema vermeld of zal door de coach worden gemeld.

Wat hebben de kinderen verder nodig:

 

 • Hockeystick op de juiste lengte; 
 • Scheenbeschermers (verplicht, zonder scheenbeschermers geen training en geen wedstrijd);
 • Gebitsbeschermer (verplicht, zonder bitje geen training en geen wedstrijd);
 • Eén keer per jaar, aan het begin van het seizoen, organiseert MHC Woerden een bitjes hapdag. U kunt dan uw kind een bitje op maat laten happen. Universele bitjes zijn te koop bij o.a. InterSport Twinsport.
 • Hockeyschoenen geschikt voor kunstgras.
 • En voor de trainingen:
 • Comfortabel zittende sportkleding
En verder:
 • Haar in een staart
 • Geen sieraden/horloges
 • Het is niet toegestaan om caps, petten of andere hoofddeksels te dragen.

 

Hoe bepaal je de juiste lengte van je hockeystick?

De lengte van de stick is belangrijk, vooral bij kinderen is het verstandig om niet een te grote stick te kopen. Ter indicatie wordt regelmatig de navel methode gebruikt (stick komt tot de navel), dit is een indicatie en geen strikte richtlijn!

Een betere methode is:

De stick moet met de bovenkant in de oksel worden geplaatst. Wanneer de krul dan op gelijke hoogte is met de knieën is het de juiste lengte.

Door een te lange stick staat een kind te rechtop (rechte rug en knieën en met de armen recht naar beneden). Hierdoor ligt de bal heel dicht bij de voeten en moet veel met het hoofd worden bewogen om te kijken waar je heen moet tijdens het rennen met de bal.

Door de goede lengte van de stick wordt een kind in de juiste hockeyhouding gebracht en zal het hockeyspel een stuk makkelijker worden.

Bij de juiste lengte van de hockeystick zul je zien dat een kind over de bal heen naar de rest van het veld kan kijken en dus alleen met zijn ogen hoeft te draaien om meer zicht op de bal te krijgen.

3.       De rol van de ouders

Spelbegeleiding, bar- en rijdiensten

Alle ouders (met uitzondering van teamcoaches of andere vrijgestelde ouders) worden een aantal maal per jaar ingedeeld voor spelbegeleiding, bar-en rijdiensten en, voor de 8-tallen, zaaldiensten bij zaalhockey.

De coach van het team waarin uw kind speelt, maakt een zo eerlijke mogelijke indeling van alle taken. Het uitgangspunt hierbij is dat alle ouders aan het eind van een compleet hockeyseizoen evenveel activiteiten hebben verricht, in relatie tot het aantal kinderen dat zij op de vereniging hebben. Een hockeyseizoen bestaat uit:

·        de voorcompetitie;
·        de najaarscompetitie;
·        voor de 3- en 6-tallen: de midwintercompetitie;
·        voor de 8-tallen: de zaalhockeycompetitie; en
·        de voorjaarscompetitie.

Ouders die meer dan één kind op de vereniging hebben, zijn dus vaker aan de beurt!

In de MHC Woerden-app zijn de bar- en rijdiensten als taak zichtbaar in de agenda.

Voor zowel bar- als rijdienst geldt: afzeggen kan niet, onderling ruilen wel.

Tot slot verwachten we uiteraard dat alle ouders enthousiast en vooral positief het team aanmoedigen tijdens de wedstrijd.

Vrijwilligers

Een vereniging als MHC Woerden kan alleen goed functioneren met de hulp en inzet van vele vrijwilligers.

Ouders kunnen een actieve bijdrage leveren aan het team waar hun zoon of dochter in speelt, bijvoorbeeld in de rol van coach of in een commissie.  Ouders die iets in een commissie willen doen kunnen contact opnemen met de vrijwilligerscommissie van de club ([email protected])

Ouders die (structureel) als vrijwilliger deelnemen in activiteiten binnen de vereniging, bijvoorbeeld als trainer, barcoach, coach, commissie- of bestuurslid zijn vrijgesteld van bar-, rij- en zaaldiensten.

Klik hier voor de presentatie van de ouderavond.

Hier staat alle relevante informatie over het jongste jeugd hockey.


Door te dubbelklikken op de links worden de spelregels van de verschillende categorien zichtbaar.


Door te dubbelklikken op de link wordt de voor de http://www.mhcwoerden.nl/files/library/praktische%20informatie%20jeugd%202016.pdf jongste jeugd zichtbaar.

Door te dubbelklikken op de link wordt het
MHCW Jeugd opleidingsplan zichtbaar. Hierin staat o.a. de informatie over de trainingen.

Door te dubbelklikken op de link wordt de samenvatting selectiebeleid zichtbaar. Hierin staat ons selectiebeleid.

Door te dubbelklikken op de link wordt de info ouderavond zichtbaar. Hierin staat de info van de ouderavond van 2017-2018 van 4 september 2017.

Door te dubbelklikken op de link wordt de info coachavond F zichtbaar. Hierin staat de info van de coachavond van 2016-2017 voor de F-teams.

Door te dubbelklikken op de link wordt de info coachavond E zichtbaar. Hierin staat de info van de coachavond van 2016-2017 voor de E-teams.
 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken