ZXXX_Sportiviteit_en_respect


In het kader van Respect en Sportiviteit bij MHCW presenteren wij u de nieuwe regels. Regels en afspraken die een bijdrage leveren aan het hockeyen, het spelplezier en hoe wij bij MHC Woerden met elkaar omgaan. Wij hopen dat je ze ter harte neemt en bijdraagt aan een veilige club en een veilig sportklimaat! 

Download: Sportiviteit en Respect MHC Woerden
Hoe we met elkaar omgaan geldt voor zowel de spelers, als de ouders, de coach, de trainers, scheidrechters en toeschouwers.


Gedragscode
Met een gedragscode streven wij ernaar een goed en stimulerend sportklimaat te borgen. Dit vereist een positieve bijdrage van iedereen die aan MHCW verbonden is. Op ongewenst gedrag moet dan ook alert gereageerd worden. In de gedragscode leest u wat wij verstaan onder ongewenst gedrag en wat u kunt doen ingeval van ongewenst gedrag.

 

 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken