ZXXX_Organisatie


Rechtsvorm, statuten en huishoudelijk reglement

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken als Mixed Hockey Club Woerden, onder nummer 40464035. MHC Woerden is opgericht op 15 september 1975. 

De statuten die aan de Algemene Vergadering (ALV) zijn voorgelegd ter goedkeuring voldoen aan alle wettelijke voorwaarden, zoals omschreven in het nieuwe BW. De Statuten alsmede het Huishoudelijk Reglement zijn gebaseerd op de modellen die de KNHB ter beschikking stelt. Bekijk de Statuten en het Huishoudelijk reglement door in te loggen op Mijn MHCW en vervolgens te kiezen voor 'Club' en dan 'Documenten'. U vindt daar tevens jaarverslagen, notulen en presentaties zoals die tijdens de Algemene Ledenvergaderingen worden gepresenteerd.

Bestuur 
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in algemene zin. Het bestuur heeft de taak, en gelet op haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, MHC Woerden intern en extern goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt het bestuur in het belang van de vereniging, daarbij gestuurd door de statuten , het huishoudelijk reglement en het mede door de ALV vastgestelde verenigingsbeleid. De uitvoering van het financiële beleid wordt gecontroleerd door de Kascommissie. Het bestuur legt tweemaal per jaar verantwoording af aan de ALV. Zie de pagina 'Bestuur' voor een taakoverzicht.
 
Commissies, vrijwilligers, professionals
Het bestuur en MHC Woerden worden ondersteund door commissies, door vrijwilligers en professionals. In totaal zijn zo’n 170 vrijwilligers (peiljaar 2015) op één of andere manier actief voor MHC Woerden.

De commissies zijn:
  • Technische Commissie (voor Funkey, G-hockey, jongste jeugd, jeugd en senioren)
  • Zaalhockeycommissie
  • Materiaalcommissie
  • Arbitragecommissie (inclusief zaterdagveldplanning)
  • Sponsorcommissie
  • Communicatiecommissie
  • Accommodatiecommissie
  • Kascommissie

Andere verenigingsonderdelen zijn de Penningmeester, de Ledenadministratie, het Wedstrijdsecretariaat (inclusief planning van ouderdiensten) en de Vertrouwenspersonen.

Veel vrijwilligers functioneren buiten een commissie of verenigingsonderdeel, bijvoorbeeld als coach of scheidsrechter.

De professionals functioneren onder meer als trainer en als barbeheerder.

 

Jongste Jeugd

Jeugd

Senioren

Zoeken